Board Composition & Succession

Konferencen afholdes i København onsdag d. 2. september 2020 kl. 9.00 – 13.00 hos Villa Copenhagen, Tietgensgade 35-39, 1704 København V Temaet sætter fokus på bestyrelsens rolle i sin egen successionsplanlægning; et emne, som de fleste bestyrelser tilkendegiver, at de giver for lidt opmærksomhed. Hvordan sikres der både bredde, dybde og diversitet i kompetencerne; hvordan…

Den Store Danske Bestyrelseskonference

Konferencen afholdes i København tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 11.30 – 19.00 under temaet ”Is There a New Ethical Reality For Boards? Temaet sætter fokus på (nye) forventninger og krav til bestyrelsernes håndtering af sustainability, UN SDGs, tax governance, digitalisering (herunder etik ifm. udvikling af AI og robotics), corporate scandals (a la VW, Wells…

Board’s Role in Overseeing Cyber Risks

Mandag d. 25. november 2019 kl. 13.00-18.00 hos Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Board Network sætter fokus på en lang række af cyber risici, som virksomhederne, og dermed også deres ledelser, står over for i dag. Virus, spyware. malware, hacking, blotlæggelse af data, crypto-locks og mange andre typer farer er i dag virkeligheden for…