Successful Onboarding of New Board Members

Med bl.a. Jesper Lok, Jutta af Rosenborg, Caspar Rose og Steen Parsholt som indlægsholdere. – om hvordan nye bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt kommer ned i materien; bliver en del af teamet; og kan begynde at være reelt værdiskabende for bestyrelsen og virksomheden som helhed. Hvor meget ligger i preboarding-fasen og hvor meget i onboarding-fasen? Hvad kan…