detaljer

Successful Onboarding of New Board Members

Med bl.a. Jesper Lok, Jutta af Rosenborg, Caspar Rose og Steen Parsholt som indlægsholdere.

– om hvordan nye bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt kommer ned i materien; bliver en del af teamet; og kan begynde at være reelt værdiskabende for bestyrelsen og virksomheden som helhed. Hvor meget ligger i preboarding-fasen og hvor meget i onboarding-fasen? Hvad kan det tiltrædende bestyrelsesmedlem selv gøre og hvad bør den øvrige bestyrelse sørge for? Hvilke dokumenter, hvilke systemer samt hvilke personer skal der introduceres til – og hvordan? På denne konference kommer vort panels mangeårige og meget brede erfaring nok engang til sin ret!

Se vores medlemskaber