“Advantages and disadvantages of international and multi-cultural boards”

– hvor vi med nok et spændende panel af danske og internationale bestyrelsesformænd og eksperter sætter fokus på de mange implicitte fordele ved internationalt sammensatte bestyrelser som f.eks. bredere markedsperspektiv, øget tværkulturel forståelse, generel ”diversity of thought”, etc. Vi italesætter dog også skyggesiden i denne forbindelse; bl.a. forskellige opfattelser af god corporate governance, sprogforviklinger samt…