detaljer

“Advantages and disadvantages of international and multi-cultural boards”

– hvor vi med nok et spændende panel af danske og internationale bestyrelsesformænd og eksperter sætter fokus på de mange implicitte fordele ved internationalt sammensatte bestyrelser som f.eks. bredere markedsperspektiv, øget tværkulturel forståelse, generel ”diversity of thought”, etc. Vi italesætter dog også skyggesiden i denne forbindelse; bl.a. forskellige opfattelser af god corporate governance, sprogforviklinger samt tværkulturelle misforståelser bestyrelsesmedlemmerne imellem.

Mød bl.a.:

  • Marianne Kirkegaard (Bestyrelsesformand for Baker & Baker og Fertin Pharma, og bestyrelsesmedlem i Pandora, Salling Group samt AAK)
  • Didier Cossin (Professor i Corporate Governance på IMD og bestyrelsesformand for BERG Capital Management)
  • Tom Behrens-Sørensen (Bestyrelsesmedlem I bl.a. Ecco, Hysan, China Merchants Group, NOL, Red Sea Gateway Terminal og RAK Ports)
  • Kai Hammerich (Chair Nordic i Korn Ferry)

Se vores medlemskaber