detaljer

Culturel Awareness Needs When Boards Become More and More International

– hvor vi med nok et spændende panel af internationale bestyrelsesformænd og eksperter, vil gennemgå internationale governance-trends, forskelle i bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter på tværs af en række lande, samt de vigtigste (men ofte oversete) nationale kulturtræk, som ind imellem giver anledning til misforståelser.

TORSDAG D. 14. SEPTEMBER KL. 13.00-17.00

Talere

LILLIAN MOGENSEN

SIGNE CEDERSTRØM

BENTE
LANDSNES

LILLIAN MOGENSEN

SIGNE CEDERSTRØM

BENTE
LANDSNES

Se vores medlemskaber