You are here:

BOUND FOR THE BOARDROOM

Er du interesseret i bestyrelsesarbejde?

Bound for the Boardroom er vores nyeste tiltag, bygget over vores meget populære Chambers-format, men med specifikt fokus på at skabe et kontinuérligt udviklende netværk for dem, der enten lige har fået deres første bestyrelsespost eller dem, der står på tærsklen til den første post.

LR6209 (1)
HR9809

Et unikt udviklingsnetværk

Bound for the Boardroom er ikke endnu en af de utroligt mange bestyrelsesuddannelser, som vi lidt populært sagt betragter som ”teoritimer”, men er snarere ”praktiske køretimer” i bestyrelsesarbejde, hvor man i et fortroligt rum kan trække på både landets førende bestyrelseseksperter og på ligesindede peers blandt ambitiøse og skarpe bestyrelsesapiranter. Vi træner bestyrelsesdiscplinerne og sparrer med hinanden, så alle går fra møderne med skærpede kompetencer og nye indsigter i det komplekse corporate governance- og bestyrelsesmiljø.

Vores baggrund

Vi sætter al vores viden og alles vores erfaringer fra arbejdet med danske og internationale bestyrelser gennem mere end 23 år i spil til at skabe det mest udviklende sparringsforum, hvor vi bruger nogle af Danmarks stærkeste facilitatorer indenfor ”ny-i-bestyrelsen-agendaen”, og samtidig skaber rammerne for at spille hinanden endnu stærkere i bestræbelserne på at få succes i bestyrelseslokalerne.

LR3805
Afholdes af Community netværksmøde på Børsen

Mødernes indhold

Vi kommer både igennem ansvar og risiko ved at sidde i en bestyrelse, vi drøfter planlægningen af det optimale årshjul, vi taler om personlig markedsføring og brand-building, vi gennemgår tilgange til at kontakte headhuntere, aktive ejere som kapitalfonde, bestyrelsesformænd og de mest optimale aktiviteter på sociale medier, vi diskuterer erfaringer med bestyrelsesuddannelserne m.m., vi laver bestyrelsesrollespil med udgangspunkt i cases fra f.eks. INSEAD, IMD, Stanford og Harvard Business School, og ikke mindst tilbyder vi konkret mentor-feedback på dit CV og bestyrelsespitch fra bl.a. professionelle bestyrelsesformænd, headhuntere og kapitalfondspartnere.

Deltagerprofiler

Alle vores Bound for the Boardroom-grupper er mangfoldigt sammensat med repræsentanter fra alle funktionsbaggrunde, alle brancher, alle virksomhedsstørrelser, alle ejerskabsformer – samt på tværs af såvel køn som alder. Grupperne består af max. 20 deltagere hver, og hver sæson byder på 5 møder i hver gruppe.

IMG_1281
DSC07731

Rammerne for møderne

Møderne afvikles på skiftende ugedage mellem kl. 15-19 i vores skønne lokaler på Hellerup Strandvej med udsigt til Øresund. Alle møder afsluttes med et godt glas vin eller en sodavand samt en bid brød i form af lækker sushi, tapas eller et udvalg af charcuterie.

Kontakt

Kontakt Patrick på patrick@boardnetwork.dk, hvis du også er interesseret i mulighederne for optagelse i det unikke udviklingsnetværk, Bound for the Boardroom.

Bestyrelse13

Medlemskab – Board Network

Board Network er Danmarks stærkeste og mest indflydelsesrige bestyrelsesnetværk.  

Board Network er således et unikt netværk, som udover at fokusere på best practice i bestyrelsesarbejdet også giver medlemmerne adgang til inspiration fra en lang række af både Danmarks og verdens mest erfarne og mest toneangivende bestyrelsesformænd, professorer og rådgivere inden for corporate governance.

Vægten på medlemsmøderne er primært lagt på værdiskabelsen gennem den fremadskuende strategiske og ledelsesmæssige opgave, og i mindre grad på den bagudrettede kontrolopgave i bestyrelsesarbejdet.

For at sikre bedst mulig interaktion og sparring medlemmerne imellem, er Board Network, som landets mest eksklusive bestyrelsesnetværk, forbeholdt medlemmer med relevant erfaring i forhold til bestyrelsesvirket. Optagelse i netværket sker via invitation eller ansøgning om optagelse. Alle ansøgninger om medlemskab vurderes individuelt. Vi optager løbende nye medlemmer inden for alle vores tre medlemskategorier.

priser for medlemskab

Bound for the Boardroom

22.000 kr eks moms,- pr. sæson

Bound for the Boardroom & The Community

32.000 kr eks moms,- pr. sæson

Se andre Medlemskaber

THE CHAMBERS

THE CHAMBERS

Er Board Networks nyeste tiltag – etableret i sommeren 2020. The Chambers er forskellige, mindre grupper på max. 18 medlemmer...
Læs mere

THE COMMUNITY

THE COMMUNITY

Har været Board Networks platform lige siden stiftelsen i 2012. Her mødes vi fire gange årligt – til tre lukkede medlemsmøder samt ved Den Store Danske Bestyrelseskonference.
Læs mere

Skriv dig op til at blive kontaktet

Da vi gerne vil sikre det rette match og niveau i grupperne, insisterer vi altid på en personlig dialog, inden vi sender en officiel invitation.

Så skriv gerne til os, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Kontakt Patrick Nielsen direkte for en dialog om Board Network