Board Perspectives

Board Perspectives nr. 28

April 2021

Førstkommende fysiske møde bliver derved torsdag d. 3. juni, hvor vi håber, at smittetal, vaccinationsindsats og forsamlingsrestriktioner alle er på et niveau, som gør det muligt for os at samles på ny. Indtil da håber vi, at alle vores trofaste medlemmer vil deltage virtuelt – hhv. d. 28. april og d. 18. maj. Tendenser og forandringer på bestyrelsesagendaen i 2021 Hvert år identificerer Board Network – The Danish Professional Directors Association sammen med headhunterfirmaet Case Rose | InterSearch de stærkeste trends og varmeste emner, som det kommende år vil udgøre de primære rammer for udøvelsen af bestyrelsesarbejdet. Vi fokuserer på de betydeligste forhold, som vil begynde at vise sig eller hvis betydning for bestyrelsesarbejdet vil blive kraftigt forstærket – og som dermed samtidig vil smitte af på arbejdet i virksomhedernes øvre ledelseslag. Nogle trends følger af lovgivning, andre af soft law, andre igen af international påvirkning, visse af markedsmæssige årsager og endelig nogle som følge af større, eksterne megatrends. Den helt åbenlyse kæmpestore påvirkning for tendenserne i år er naturligvis den fortsat herskende Corono-pandemi. I dette års analyse har vi derfor identificeret følgende punkter, som vil forme agendaen for flertallet af bestyrelser i 2021: 1. The Why har aldrig været vigtigere. I krise- og nedgangstider har uenigheder og konflikter det med lettere at opstå. Når alle føler sig tyndslidte på helbred, økonomi, tryghed, frihed og/ eller livskvalitet, så er der i enhver kontekst brug for et større formål, som kan samle folk og få dem til at rykke tættere sammen og trække på samme hammel. Efter mere end et års skelsættende pandemi, har dette vist sig rigtigere end nogensinde. Således også for danske virksomheder, hvor hjemmearbejde og digitale møder i én uendelig køre i den grad har slidt på arbejdsglæden og motivationen – og omvendt øget stressniveauet. Tænk hvis man som medarbejder ovenikøbet skulle stå alt dette igennem uden at kende det øvre formål? Det er der desværre fortsat mange der må – og netop derfor vil det være så utroligt vigtigt, at bestyrelserne som det øverste ledelsesorgan formår at kommunikere netop deres virksomheds WHY utvetydigt ud – til medarbejdere, kunder, leverandører, aktionærer og alle øvrige interessenter. 2. Risk Mapping / Scenario Planning har ændret karakter og betydning. Igen er pandemien den store faktor. Pludselig gik det op for os, at traditionelle risk maps med en probability/severity-kurve bestemt ikke er fyldestgørende. Dels havde meget få af os troet, at en global pandemi kunne have så ekstreme bivirkninger i form af globale restriktioner og påbud, dels var sandsynligheden for en sådan pandemi så lav, set med flestes øjne, af den aldrig figurerede på deres risk map. Samtidig gik det op for os, at selv i et modus af evig agilitet og disruption-parathed, så er der stadig processer og arbejdsgange, som vi har taget for givet. Her har man kunnet finde fin inspiration i mange virksomheders overgang fra budgetlægning til rolling forecasts i økonomifunktionen – i form af en konstant opdatering af vores scenario plans i forbindelse med pandemiens udvikling og dens konstante skiftende indvirkning på brancher, markeder, leverance-kæder etc. 3. Emergency Succession Plans har også været nødvendige at sætte på agendaen for alle bestyrelser. Hvorledes er man stillet, hvis et eller flere direktionsmedlemmer pludselig er sygemeldt – eller ligefrem døde? Eller hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer pludselig er langvarigt eller permanent indisponible? Successions planning er generelt et område, hvor vi i de mange bestyrelsesevalueringer, vi faciliterer hvert år, ser både et stort behov og et erkendt ønske om en markant forbedring. Det har aldrig været vigtigere! 4. Security Issues er også mangedoblet i både antal og konsekvens henover de seneste 15 måneder. Ikke blot har eksempelvis cyber risk generelt været en ”branche” i evig eksponentiel vækst, men med en så pludselig overgang til hjemmearbejde for alle organisatoriske lag, som Corona-pandemien har budt på, er angrebene og usikkerheden decideret eksploderet. Dette skyldes naturligvis den typisk meget lavere IT-sikkerhed, som de fleste af vores hjem er omgærdet med i forhold til arbejdspladsen. Også den fysiske sikkerhed er typisk af en lavere standard i vores hjem, hvilket byder på helt nye risk prevention-overvejelser for bestyrelserne. 5. Change in Work Patterns. Det er nævnt ovenfor, men behøver også sit eget helt selvstændige punkt. I vores nordiske bestyrelsesundersøgelse fra efteråret 2020 (med 251 respondenter) kunne vi se, at hele 81% af bestyrelserne var overgået til virtuelle bestyrelsesmøder, mens 46% havde afholdt flere møder end planlagt. Det har tvunget mange IT-ukyndige bestyrelsesmedlemmer til pludselig at skulle sætte sig ind i teknologiens mange muligheder (hvilket må anses som et plus), men det har også gjort de strategiske og mere innovations-prægede drøftelser i bestyrelserne færre. Den slags diskussioner udfolder sig utvetydigt bedst i et rum, hvor alle er tilstede samtidigt. 6. Increased Push for Digitization. Forestil dig, at pandemien havde ramt os i 2000. I givet fald havde vi skulle prøve at

Board Perspectives nr. 27

December 2020

Velkommen til dette syvogtyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer, har vi dels gennem en nordisk bestyrelsesundersøgelse med i alt 251 respondenter zoomet ind på topledelsernes og bestyrelsernes håndtering af den sandsynligvis største, globale krise i fredstid; Covid19-pandemien, dels har vi gennemført kvalitative interviews med 7 ledende bestyrelsesformænd. Stor tak til både Lilian Mogensen, Mie Krog, Jesper Jarlbæk, Lars-Christian Brask, Steen Parsholt, Jesper Lok og Christian Sagild! Endelig har vi også fået bidrag fra Klaus Stubkjær Andersen (RiskPoint) vedr. prisudviklingen på D&Oforsikringer, samt fra Kirsten Aaskov Mikkelsen og Martin Faarborg (begge Deloitte) vedr. de netop offentliggjorte, nye Corporate Governance-anbefalinger. En stor tak også til Klaus, Kirsten og Martin. Board Network udvider – og flytter til nye og større lokaler i Hellerup Trods Covid19 har vi i Board Network haft rygende travlt i 2020, og har således udvidet både aktiviteterne og organisationen. Du har måske allerede haft lejlighed til at tale med vores nye kolleger, Patrick Stochflet Nielsen og Nikolaj Anthony Schmidt – men ellers håber vi alle, at du har lyst til at kigge forbi os i starten af det nye år i vores nye domicil på Strandvejen 100, 2900 Hellerup! Førstkommende møde bliver derved tirsdag d. 9. marts, hvor vi håber, at smittetal, vaccinationsindsats og forsamlingsrestriktioner alle er på et niveau, som gør det muligt for os at samles på ny. Temaet er som nævnt ”Governing for the Long-Term”, hvor fokus er på den nordiske governance model, som jo altid har været kendt for sit bæredygtige og langsigtede fokus. Det kommer bl.a. til udtryk i ejerskabsstrukturerne, hvor f.eks. familieejerskabet, fondene og pensionskasserne altid har spillet en stor rolle. Det ses også i den verdensledende position, som de nordiske lande altid har spillet i prioriteringen af sustainability, triple bottomline, værdibaseret ledelse, virksomhedens why og SDGerne. Vi glæder os meget til denne spændende dag med et vanligt stærkt line-up af både danske og internationale talere! Mere herom følger snarest. Vores seneste tiltag – The Chambers På utallige opfordringer, har vi brugt sommeren og efteråret på at skabe og sammenstykke en vaskeægte nyhed: The Chambers! The Chambers er forskellige, mindre grupper på max. 18 medlemmer hver, hvor alle medlemmer får adgang til de seneste trends, den nyeste forskning, de dygtigste facilitatorer, de skarpeste indlægsholdere – samt ikke mindst et mindre og fortroligt peer-to-peer forum med de allerbedste betingelser for sparring, vidensdeling og erfaringsudveksling. Vi er meget stolte over, at vi allerede har formået at sammensætte 4 fulde grupper – samt har sat rekrutteringen til 3 yderligere grupper i gang. Det er værd at bemærke, at vi opretter selvstændige grupper på begge sider af Storebælt – for også at kunne tilfredsstille den store efterspørgsel i Jylland og på Fyn. I The Chambers mødes vi fem gange om året i et roundtableformat. I lighed med alle vores ”normale” konferencer i The Community afvikles alle møder i fortrolighed under The Chatham House Rule. Medlemskabet er personligt og nye medlemmer optages løbende. Kontakt os på info@boardnetwork.dk, hvis du har spørgsmål hertil og/eller ønsker at ansøge om medlemskab. Hermed igen velkommen til syvogtyvende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst.

Board Perspectives nr. 26

Juli 2020

Velkommen til dette seksogtyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette særnummer, hvor vi har zoomet helt tæt ind på topledelsernes og bestyrelsernes håndtering af den sandsynligvis største, globale krise i fredstid; Covid19- pandemien, har vi fået bidrag fra 25 skandinaviske topledere. Vi har således i juni og juli gennemført interviews med 16 danskere, 6 nordmænd og 3 svenskere. De 17 har været mænd, de 8 kvinder, og ud af de 25, er de 15 board professionals og de 10 C-suite executives. Hvordan har Skandinaviens førende erhvervsledere tacklet alle de aldrig før set udfordringer? Og hvordan har de visse steder kunnet identificere og udnytte nye muligheder? I denne udgave af Board Perspectives, får du førstehåndsberetningerne om de svære beslutninger, de gjorte tiltag og de personlige læringer. “When you’re going through hell, keep going” (Winston Churchill) Det er vist ikke for meget sagt, at Covid19 har ramt hele kloden som en ægte Black Swan – trods talrige, også markante røster, i den globale debat gennem de seneste 10 år, om den stigende risiko for en ægte, livstruende pandemi, har hovedparten af verdens statsledere, sundhedsmyndigheder, topledere og rådgivere, kun i et ekstremt fåtal taget denne risiko rigtigt alvorligt. Vi havde lært af tidligere udbrud af f.eks. SARS og MERS, at Corona-vira m.v. var relativt lette at opdage og inddæmme – ikke mindst pga. kort inkubationstid og høj fatalitetsrate – dvs. stor synlighed og let identificérbarhed. Vi troede således, at hvis en pandemi nogensinde igen blussede op, ville vi let kunne inddæmme og slå den ned. Hvor meget fejl tog vi lige dér!? Tusindvis af årlige risk maps i selv de største og mest velstyrede, internationale koncerner, har muligvis haft scoret en pandemi højt på severity, men så lavt på probability, at risikoen har været gledet helt ud af risk mappen. Og virksomhederne har ikke været alene; Den danske stats salg af Statens Serum Instituts vaccineproduktion og stort set alle EU-landes mangel på tilstrækkelige lagre af pålidelige værnemidler, er blot to eksempler på, at vi i ekstrem grad undervurderede en pandemirisiko som Covid19. Endnu værre har det dog været, at så utroligt få havde gjort sig klart, hvor inter-dependent vores verden og vores erhvervsliv alle steder er blevet qua de sidste to årtiers heftige globalisering. Et udbrud og en deraf følgende lockdown i eks. Kina, kunne således med det samme aflæses i forsyningskæderne i resten af verden. Fordi vi ikke havde fantasi til at forestille os et industri- og produktions-scenarie, som mindede blot en smule om hele the defining moment i finanskrisen; Lehmann Brothers’ krak. Lehmann var ellers netop den værst tænkelige domino-brik, der dengang kunne vælte – fordi det var den mest inter-connectede bank med flest eksterne relationer til andre finansielle institutioner – i hele den globale, finansielle sektor! Ergo var hele verden primo 2020 de rene sitting ducks over for en ægte, livstruende Corona-pandemi – og vi kunne dermed alle være vidner til, at vi var overladt til et reaktivt krisehåndterings-scenarie. Og hvordan gik det så? Utroligt forskelligt – både mellem lande, som valgte næsten identiske løsninger – og (selvfølgelig) også mellem lande, som valgte meget modsatrettede løsninger. Det er ikke vores hensigt at pege fingre ad nogen her – ingen hos Board Network havde set disse risici tydeligere end andre. Det er blot en tør konstatering af, at vi muligvis bør gentænke i hvert fald følgende elementer i vores governance modeller – og det gælder i alle virksomheder, ikke kun de største: 1. Cash is once again King! At kunne trække på en solid likviditet, har været en klar konkurrence-fordel gennem denne krise 2. Én-strengede men lange forsyningskæder er ekstremt sårbare – og bør således straks revideres til at inkludere min. én ny (række af) leverandør(er) – i et andet land, og helst også på et andet kontinent, end den primære leverandør 3. Lange kommando-veje med betragtelige mængder red tape i beslutningsprocessen er ikke hensigtsmæssige. Kunsten fremad bliver at afveje dette hensyn over for omverdenens stigende krav til compliance og dokumentation. En mulig løsning er at udnytte det digitale kvantespring, som krisens udprægede brug af Skype, Zoom og Teams har sat turbo på

Board Perspectives nr. 25

Marts 2020

Velkommen til femogtyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra Nordic CEO & Partner Anders Dons og Head of Corporate Governance & Partner Martin Faarborg, begge Deloitte, Senior Security Advisor Jesper Helbrandt, IFCR, Liabilities Underwriter Jens Zakarias, RiskPoint, Partner Anne Sophie Scavenius, Mannov, Bestyrelsesformand Poul Skadhede, Valcon, Country Manager Daniel Hansen, Admincontrol, samt Head of PR Nikolaj Henum, AVT Business School. “Businesses must have a purpose beyond profit” Siden sidst har Board Network i tæt samarbejde med et af verdens største og førende headhunterfirmaer, InterSearch, gennemført den største bestyrelsesundersøgelse nogensinde med et dansk udgangspunkt; Global Board Survey 2010 – The Purposeful Board. Rapporten er baseret på en global undersøgelse med i alt 1.592 bestyrelsesmedlemmer fra 72 lande, og udkommer d. 10. marts 2020. Af denne undersøgelse fremgår det, at den stærkeste megatrends i globale bestyrelsesmedlemmers øjne for første gang nogensinde er klimaforandringer. Tilsvarende er den førende, globale board trend for første gang nogensinde det øgede fokus på bæredygtighed. Der er tale om et markant skifte fra et klart fokus på digitalisering, innovation og vækst til i langt højere grad om inddrage samfundsmæssige, miljømæssige og stakeholderhensyn i den overordnede drift og ledelse af virksomheder – ikke blot i Danmark, men over hele verden.

Board Perspectives nr. 24

December 2019

Velkommen til fireogtyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra Suzanne Josefowicz (Incorvus), Jesper Nytoft Bergmann (AVT), Jens Houen Zakarias og Klaus Stubkjær Andersen (begge fra RiskPoint), Pernille Fabricius (John Guest Group, Royal Greenland, MT Højgaard, Gabriel og Netcompany), Gert Hemmingsen (Valcon) og Jacob Herbst (Dubex) samt Steen Buchreitz Jensen (Scandinavian Executive Institute) og Stanislav Shekshnia (INSEAD). Board’s Role in Overseeing Cyber Risks Virus, spyware. malware, hacking, blotlæggelse af data, cryptolocks og mange andre typer farer er i dag virkeligheden for alle virksomheder – men hvordan beskytter man sig bedst muligt? Hvad gør man i en krisesituation? Hvordan kommunikerer man om hændelsen til omverdenen? Og hvor er bestyrelsen i alt dette? Er ansvaret forankret i revisionsudvalget? Risikoudvalget? Hos hele bestyrelsen? Eller slet ikke – men snarere hos CEO, CIO, It-chefen eller hos eksterne partnere? Kendte hændelser hos et utal af virksomheder fra Bahne over Demant og TDC til AP Møller–Mærsk har gjort, at de fleste er klar over, at risikoen eksisterer – men få ved, hvad de skal gøre ved det hos dem selv – og endnu færre får rent faktisk gjort noget inden de selv bliver ramt. Vi har derfor fundet det rigtigt at sætte fokus på netop dette ved vores næstkommende medlemsmøde, som finder sted mandag d. 25. november kl. 13 – 18 under overskriften ”Board’s Role in Overseeing Cyber Risks”. Vi har endnu engang samlet et fantastisk panel fra både ind- og udland til at berette om deres førstehåndserfaringer – og til at give gode råd om håndteringen af disse risici. • Troels Ørting Jørgensen, Chairman, World Economic Forum’s Centre for Cyber Security, bestyrelsesmedlem i BLUEWALL og medlem af INTERPOLs Global Cybercrime Expert Group • Jukka Pertola, Formand, TRYG, Siemens Gamesa Renewable Energy, GomSpace, IoT Denmark, Asetek, næstformand for COWI og bestyrelsesmedlem i Industriens Pension • Anne Louise Eberhard, Bestyrelsesmedlem i FLSmidth, Topdanmark, Bavarian Nordic, Finansiel Stabilitet og Knud Højgaards Fond • Britta Dalunde, Formand for Chorus, og bestyrelsesmedlem i Global Ports Investments Plc, ForSea, Arlandabanan Infrastructure og Projektengagemang. • Kim Schlyter, Partner og Head of Cyber Risks Services, Deloitte • Morten von Seelen, Senior Manager, Cyber Risks, Deloitte • Klaus Stubkjær Andersen, Partner og Group Manager Liabilities, RiskPoint • Louise Knauer, bestyrelsesmedlem i Solar og REKOM Group, samt tidl. Chief Information & Security Officer i TDC ARRANGEMENTER FOR DET KOMMENDE ÅR Vi er også stolte over vores kommende række af arrangementer i 2020 – med temaer som ”Is There a New Ethical Reality for Boards?”, ”Board Composition and Succession”, ”Managing Reputational Risks” samt ”Anchoring Strategy and Innovation at Board Level”. Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang mandag d. 25. november kl. 13 – 18 i Deloitte Huset i København. Hermed igen velkommen til fireogtyvende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst.

Board Perspectives nr. 23

September 2019

Velkommen til treogtyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra Nikolaj Thomsen og Martin Faarborg (begge Deloitte), Daniel Vadet Hansen (Admincontrol), Susan Lynch (INSEAD og AVT Business School), Klaus Stubkjær Andersen (RiskPoint), Birgitte Nielsen (bl.a. Coloplast, Matas, m.fl.), Poul Skadhede (Valcon) samt Tine Arentsen Willumsen (Above & Beyond). Family Businesses Familieejede virksomheder udgør 70% af alle verdens virksomheder, står for 70% af det globale BNP og beskæftiger 60% af den globale arbejdsstyrke. Kun 18% af familieejede virksomheder har rent eksterne bestyrelser, mens 81% har to eller flere familiemedlemmer i bestyrelsen. Og når vi ser på uddannelsesniveauet for familiebestyrelserne er det kun 9%, der har en længere videregående uddannelse – mens dette tal er 79% for de rent ”professionelle bestyrelser”. Kun 15% af de familieejede virksomheder har en plan for succession – og kun 5% videreføres i 4. generation eller mere. Ovenstående er alt sammen tal, som giver anledning til en vis form for bekymring på familievirksomhedernes vegne – ikke fordi de ikke fylder meget eller ikke går godt – for det gør de. Men hvis drømmen er at bevare virksomheden på familiens hænder, så kunne det tyde på, at man mange steder kunne have gavn af at opruste på bestyrelsessiden – for ad den vej at kunne få kompetent sparring til – også – forberedelse af et succesfuldt generationsskifte. Og også til at få sparring på det ejerskifte, der eventuelt bliver resultatet, hvis næste generation af den ene eller anden grund ikke er klar til at tage over. Vi har derfor fundet det rigtigt at sætte fokus på netop dette ved vores næstkommende medlemsmøde, som finder sted torsdag d. 5. september under overskriften ”Bestyrelsens Rolle i Ejer- og Generationsskifte”. Vi præsenterer vinkler på emnet fra såvel sælger- som køberside, fra det succesfulde generationsskifte, fra rådgiverside samt fra den fremmeste akademiske forskning på området: • Morten Bennedsen, Professor, INSEAD og Københavns Universitet • Eva Fischer Hansen, Bestyrelsesmedlem Brunata og CEO, Nordic Accent • Nikolaj Thomsen, Partner & Head of Family Businesses, Deloitte • Jens Heimburger, CEO, Dansk Generationsskifte og bestyrelsesformand for bl.a. House of Amber, Nord Tech, Falcon Lifts, Mobilex, Carelink m.fl. • Jens Andreasen, Partner og Financial Lines Manager, RiskPoint • Klaus Stubkjær Andersen, Partner og Group Manager Liabilities, RiskPoint • Charlotte Valeur, Chair, Institute of Directors UK (IoD), Blackstone/GSO Loan Financing samt Board Apprentice, og bestyrelsesmedlem i Laing O’Rourke, NTR, Phoenix Spree Deutschland m.fl. • Steen Haustrup, næstformand, Plus Pack, samt formand for H.J. Hansen Vin m.fl. ARRANGEMENTER I RESTEN 2019 Vi er også stolte over at kunne præsentere en perlerække af talere ved vores sidste arrangement i 2019, som finder sted mandag d. 25. november med temaet ”Boards’ Role in Overseeing Cyber Risks” – mere herom følger senere! Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang torsdag d. 5. september kl. 12.30 – 17.30 på AC Hotel Bella Sky i København. Hermed igen velkommen til treogtyvende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst. Jakob Stengel Founder & Chairman

Board Perspectives nr. 22

Juni 2019

Velkommen til toogtyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra Lisa Richardson (Valcon), Martin Faarborg (Deloitte), Møyfrid Øygard (Admincontrol), Nils Randrup (AVT Business School) samt Kersi Porbunderwalla (EUGDPR Institute). Board Dynamics & Board Evaluations Board Dynamics – eller bestyrelsens indre dynamik – er generelt anerkendt som den næstvigtigste faktor (kun overgået af ”den rette bestyrelsesformand”) i forhold til, om bestyrelsen er i stand til at skabe værdi for virksomheden i sin rolle som sparringspartner for direktionen og øverste ansvarlige for strategien. Selv ”det rette mix af kompetencer” og ”det rette mix af funktionel baggrund, køn, alder og nationalitet” kommer efter ”board dynamics” som value driver. Det skyldes naturligvis, at hvis ikke dynamikken er til stede, vil beslutninger enten ikke blive truffet eller blive truffet på ufuldstændigt grundlag med stor fejlmargen til følge. Personligt arbejder jeg i alle bestyrelsesrekrutteringsprocesser efter et mantra om de tre ”C’er”, som alle skal være til stede i en vellykket rekruttering; 1. Competencies – dvs. de faglige kompetencer og personlige erfaringer skal passe til virksomhedens strategi, situation og behov. Det er så at sige ”foden i døren” – altså muligheden for overhovedet at komme i betragtning som kandidat. 2. Character – de personlige værdier, herunder etik og integritet. Hvis ikke der er overensstemmelse mellem kandidatens personlige, moralske kompas og virksomhedens historie, grundværdier og ”livssyn”, så vil kandidaten aldrig kunne bidrage på en måde, som både virksomhedens aktionærer, ansatte, kunder og leverandører vil bifalde. Der vil være for stor en kløft imellem holdning og handling – og det går ikke i en tid med stigende krav til transparens, integritet og autenticitet. 3. Chemistry – grundkemien mellem kandidaten og den øvrige bestyrelse skal være til stede. Ikke at forveksle med ensartethed, hygge eller konformitet – for det skaber kun homogene bestyrelser, og reel homogenitet i en gruppe er normalt kun en styrke i krisesituationer (da ensartetheden hjælper til at træffe hurtige beslutninger og etablere stor eksekveringskraft). Ønsket må i alle andre situationer end deciderede kriser være heterogene bestyrelser, altså bestyrelser, som er sammensat af folk med ”diversity of thought” – evnen til og erfaringen med at anskue problemstillinger og muligheder fra forskelligt perspektiv og på basis af en gensidigt udviklende og respektfuld dialog skabe et langt stærkere beslutningsgrundlag end summen af erfaringen reelt kunne antyde – som forskellen mellem 3 + 3 og 3 x 3. Det er kemien mellem og karakteren hos bestyrelsesmedlemmerne, som afgør om Board Dynamics er forankret i solid, nærende muldjord – eller i porøst og iltfattigt sandjord. Derfor optager spørgsmålet om bestyrelsens indre dynamik os meget – og af samme grund gør hele emnet om bestyrelsesevalueringer. Det er nemlig ligeledes bredt anerkendt, at et af de allerstærkeste redskaber til forbedring af Board Dynamics netop er en bredt funderet og intelligent faciliteret bestyrelsesevaluering. Det er vores erfaring, at de bestyrelser, der har det største udbytte af evalueringsprocessen, evaluerer årligt, diskuterer evalueringsresultaterne og opstiller handlingsplaner for bestyrelsens fremadrettede indsats på de områder, hvor evalueringen viser forbedringsmuligheder. En anden tendens er, at disse bestyrelser ikke lader ”godt nok” stå i vejen for en stræben efter at blive fremragende. De har høje ambitioner om kontinuerligt at forbedre bestyrelsens værdiskabelse.

Board Perspectives nr. 21

Marts 2019

Velkommen til enogtyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrel-sesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra; CEO Thomas Fischer og Senior Partner Brian Daniel Jacobsen, begge Valcon, Partner Henrik Wellejus, Deloitte, Partner Thomas L. Heintzelmann, Case Rose | InterSearch samt CEO & President Kersi Porbunderwalla, EUGDPR Institute. When true Board Leadership is exercised, the potential impact created is not only confined in the boardroom, but extends much further – to the entire company, its shareholders and the surrounding society (Creating Impact In And From The Boardroom – Global Board Survey 2019) Siden sidst har Board Network i tæt samarbejde med et af verdens førende headhunterfirmaer, InterSearch, gennemført den største bestyrelsesundersøgelse nogensinde med et dansk udgangspunkt; Creating Impact In And From The Boardroom – Global Board Survey 2019. Rapporten er baseret på en global undersøgelse med i alt 1.317 bestyrelsesmedlemmer fra 66 lande, og udkommer d. 5. marts 2019. Af denne undersøgelse fremgår det, at den stærkeste megatrends i globale bestyrelsesmedlemmers øjne også i år er disruptive og eksponentielle teknologier. Disruption, globalisering, digital transformation, radikal innovation, den agile organisation – alt sammen er buzzwords hentet fra business-agendaen de seneste 5 år. Men ikke alt er forblevet rene floskler – men har tværtimod udmøntet sig i store strategiske omlægninger, kæmpestore innovationsinvesteringer, nye ledelsesstrukturer, ændrede virksomhedskulturer og ikke mindst et skift i mindsettet hos de fleste. ”De fleste” har således nu forstået, at ”don’t fix it if it ain’t broken”- mantraet så absolut kun var holdbart dengang man uden problemer kunne operere med 5- og 10-årige strategiplaner, 20- og 30-årige afskrivninger på anlægsinvesteringer, og heleller semiårlige markeds- og konkurrentanalyser. Men selvom en eksponentiel kurve er eksponentielt stigende uanset, hvor man zoomer ind på den, er det først når tallene når en vis størrelse, at det rigtigt går op for os, hvad forskellen er mellem eksponentiel og lineær udvikling. Og med stort set en fordobling af datakraften ca. hver 18. måned, har de seneste år betydet et paradigmeskift fra ”hurtig” til ”ufattelig hurtig” og en datamængde fra ”enorm” til ”helt uforståelig kolossal”. Og med en prisudvikling, der samtidig har betydet et fald på ca. 90% over de seneste 20 år, er al konkurrencekraft blevet demokratiseret. Hvor størrelse tidligere var en af markedslederens største styrker, er agilitet i dag en langt vigtigere faktor. Og evnen til at stille de rigtige spørgsmål er vigtigere end at kunne give de fleste svar. Dem, der formår at tænke ud over omverdenens forventninger baseret på vanetænkning er dem, der også i fremtiden vil vinde. Dét har direktionerne de seneste forstået og omfavnet for stort set alles vedkommende, nogle har dog måttet erfare det på den hårde måde. Men generelt har de fleste virksomheder, både i Danmark og globalt, kunnet konstatere vækst og øgede marginer. Strategier er blevet omformuleret på agil vis, nye ledelseslag er kommet til, og nye ansvarsområder er blevet definerede. MEN: Hvad er der sket i bestyrelserne? Uagtet at verden både er blevet mere global, digital og generelt uforudsigelig, er bestyrelser (i det store hele) fortsat er indrettet og arbejder ganske lig situationen for 10-15 år siden. Ganske vist kan vi konstatere visse, mindre ændringer som f.eks. øget tidsforbrug, man er rykket tættere på direktionerne

Board Perspectives nr. 20

November 2018

Velkommen til tyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrel-sesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra; Senior Partner Niels Sørensen, Valcon, Partner Klaus Stubkjær Andersen, RiskPoint, Senior Management Consultant Rasmus Lauridsen, C2IT, CEO Reinholdt Schultz, Mannov, SVP Annette Otto, Atea, samt en paneldebat faciliteret af Partner Lars Kappel, Case Rose | InterSearch, og med deltagelse af COO Kristine Hejgaard, Viking 1914, chefkonsulent Line Bagger Bendix, Finanssektorens Uddannelsescenter, bestyrelsesmedlem Svenn Dam, Eovendo, og Per Kristensen, CEO Jysk-Fynsk Kapital. INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE TRENDS Som det vil det være de fleste bekendt, ser vi langt de fleste governance trends i udlandet 2-5 år inden de måtte komme til Danmark. Af denne grund har vi fundet det særligt vigtigt at stille skarpt på, hvad der rører sig netop nu på området – ikke mindst fordi vi hele tiden ser nye ”sager”, som involverer også danske bestyrelser, og som vi vurderer vil være med til at sætte en ny standard for hvad der forventes af de skarpeste bestyrelsesmedlemmer i Danmark. Vores næste medlemsmøde finder således sted tirsdag d. 27. november kl. 12.30 – 17.30 under temaet ”International Corporate Governance Trends And Their Impact On Boards”. Vi fokuserer her på de seneste og mest markante governance trends og deres indflydelse på bestyrelsesarbejdet i Danmark og udlandet, f.eks. Comply-AND-Explain princippet, ESG investering, Aktionærrettighedsdirektivet samt Say-on-Pay, diversitetsforventninger fra investorer og myndigheder, Toneat-the-Top, uafhængighedskrav, overboarding, etc. Vi er meget stolte af at kunne præsentere følgende, førende internationale eksperter som talere: • Nick Owen, Senior Partner & Chairman North West Europe, Deloitte • Gay Huey Evans, OBE, Vice Chair of the Financial Reporting Council (UK), NED of Standard Chartered, ConocoPhillips and Bank Itau BBA International • Stanislav Shekshnia, Professor, INSEAD • Linda de Beer, NED of Sasfin Bank, Royal Bafokeng Platinum, and Hospitality Property Fund and Aspen Finance (chair). Member of the King IV Committee on Corporate Governance in South Africa • Annette Malm Justad, Chair of Norske Tog, Store Norske Spitsbergen Kulkompani, American Shipping Company, and NED of Port of London Authority and Awilco LNG • Niels Heering, Partner at Gorrissen Federspiel, Chair of NTR Holding, M. Goldschmidt Holding, Aquaporin, Henning Stæhr a.o. • Edouard DuBois, Vice President, BlackRock Investment Stewardship Team, EMEA Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang tirsdag d. 27. november kl. 12.30 – 17.30 hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S. Hermed igen velkommen til tyvende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst

Board Perspectives nr. 19

September 2018

Velkommen til nittende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra; Senior Advisor Martin Roll, Martin Roll Company, CEO Eric Chr. Pedersen, Nordea Invest, Partner Lars Kappel, Case Rose | InterSearch, Partner Peter Jahn, Jahn Bjørn, samt Partner Gert Hemmingsen og Client Engagement Director Anders Pennerup Gantzhorn, begge Valcon. Endelig bringer vi en helt dugfrisk opdatering af vores årlige analyse af udviklingen på kønsdiversitetsområdet i bestyrelserne i de 200 største danske selskaber. Vi har analyseret samtlige 129 børsnoterede selskaber og yderligere de 71 største virksomheder under fondseje, familieeje, kapitalfondseje samt under offentligt ejerskab – i alt 200 danske selskaber er omfattet af analysen. Hvorfor interesserer vi os for det? Fordi Board Network’s mission er excellence in the boardroom – og fordi vi altid har haft fokus på professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet – til gavn for værdiskabelsen i virksomhederne. Og vi er af den klare overbevisning, at mangfoldighed er en af de vigtigste drivere i forhold til at opnå disse mål. Det er dog desværre en mangfoldighed, som kun de færreste danske virksomheder kan siges at have i deres bestyrelse. Langt hovedparten af de danske bestyrelser er fortsat sammensat af mænd i 50’erne og 60’erne. Og det til trods for et enormt øget fokus fra pressens side på denne agenda de seneste år. Alligevel er fremskridtene nærmest usynlige fra år til år. Vi håber med vores analyse og en række klare anbefalinger at kunne accelerere udviklingen noget mere. Vi ønsker at bidrage til en øget diversitet i danske bestyrelser. Virksomhederne – og samfundet – har ikke råd til at gå glip af halvdelen af den kollektive intelligens. I tråd hermed sætter vi fokus på ”The HeteroGENIUS Board” ved vores næste medlemsmøde tirsdag d. 11. september, hvor vi med et panel af erfarne bestyrelsesformænd fra hele verden vil belyse hvordan fremskridt på området er sket i andre lande. Vi glæder os til at præsentere: • Lena Olving (SE) (CEO Mycronic og bestyrelsesmedlem i bl.a. Investment AB Latour, Munters og The Swedish Corporate Governance Board. Tidligere i bestyrelsen for bl.a. Alfa Laval, Norsk Hydro, Novozymes og Gunnebo) • Päivi Rekonen (FI) (bestyrelsesmedlem i bl.a. Konecranes, F-Secure, Alma Media, Efecte og Arantio) • Anat Bar-Gera (ISR/CH) (bestyrelsesformand for Cyverse, samt bestyrelsesmedlem i Bank of Cyprus) • Brian Petersen (DK) (Partner i The Table Group, tidligere CEO i Copenhagen Airports, og tidligere bestyrelsesmedlem i bl.a. Coloplast, Bang & Olufsen, Egmont og ALK-Abello) • Denise Koopmans (NL) (bestyrelsesformand for United Digital Group, samt bestyrelsesmedlem i bl.a. Sanoma, Janssen de Jong Groep og Cooperatie VGZ) Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang tirsdag d. 11. september kl. 14-18 på Sølyst i Klampenborg. Hermed igen velkommen til nittende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst. Jakob Stengel Founder & Chairman

Board Perspectives nr. 18

Juni 2018

Velkommen til tyvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrel-sesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra; Senior Partner Niels Sørensen, Valcon, Partner Klaus Stubkjær Andersen, RiskPoint, Senior Management Consultant Rasmus Lauridsen, C2IT, CEO Reinholdt Schultz, Mannov, SVP Annette Otto, Atea, samt en paneldebat faciliteret af Partner Lars Kappel, Case Rose | InterSearch, og med deltagelse af COO Kristine Hejgaard, Viking 1914, chefkonsulent Line Bagger Bendix, Finanssektorens Uddannelsescenter, bestyrelsesmedlem Svenn Dam, Eovendo, og Per Kristensen, CEO Jysk-Fynsk Kapital. INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE TRENDS Som det vil det være de fleste bekendt, ser vi langt de fleste governance trends i udlandet 2-5 år inden de måtte komme til Danmark. Af denne grund har vi fundet det særligt vigtigt at stille skarpt på, hvad der rører sig netop nu på området – ikke mindst fordi vi hele tiden ser nye ”sager”, som involverer også danske bestyrelser, og som vi vurderer vil være med til at sætte en ny standard for hvad der forventes af de skarpeste bestyrelsesmedlemmer i Danmark. Vores næste medlemsmøde finder således sted tirsdag d. 27. november kl. 12.30 – 17.30 under temaet ”International Corporate Governance Trends And Their Impact On Boards”. Vi fokuserer her på de seneste og mest markante governance trends og deres indflydelse på bestyrelsesarbejdet i Danmark og udlandet, f.eks. Comply-AND-Explain princippet, ESG investering, Aktionærrettighedsdirektivet samt Say-on-Pay, diversitetsforventninger fra investorer og myndigheder, Toneat-the-Top, uafhængighedskrav, overboarding, etc. Vi er meget stolte af at kunne præsentere følgende, førende internationale eksperter som talere: • Nick Owen, Senior Partner & Chairman North West Europe, Deloitte • Gay Huey Evans, OBE, Vice Chair of the Financial Reporting Council (UK), NED of Standard Chartered, ConocoPhillips and Bank Itau BBA International • Stanislav Shekshnia, Professor, INSEAD • Linda de Beer, NED of Sasfin Bank, Royal Bafokeng Platinum, and Hospitality Property Fund and Aspen Finance (chair). Member of the King IV Committee on Corporate Governance in South Africa • Annette Malm Justad, Chair of Norske Tog, Store Norske Spitsbergen Kulkompani, American Shipping Company, and NED of Port of London Authority and Awilco LNG • Niels Heering, Partner at Gorrissen Federspiel, Chair of NTR Holding, M. Goldschmidt Holding, Aquaporin, Henning Stæhr a.o. • Edouard DuBois, Vice President, BlackRock Investment Stewardship Team, EMEA Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang tirsdag d. 27. november kl. 12.30 – 17.30 hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S. Hermed igen velkommen til tyvende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst

Board Perspectives nr. 17

Marts 2018

Velkommen til syttende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. HOW TO LEAD BOARDS TO BECOME LEADING BOARDS Siden sidst har Board Network i tæt samarbejde med det globale headhunterfirma InterSearch gennemført den største bestyrelsesundersøgelse nogensinde med et dansk udgangspunkt; Boards of the Future – Global Board Survey 2018. Rapporten er baseret på en global undersøgelse med i alt 1.056 bestyrelsesmedlemmer fra 55 lande, og udkommer d. 28. februar 2018, og følgende citat stammer herfra: “Critical for a board to add value is for the board members to come to a clear and shared view concerning the competitive advantage of the firm on whose board they sit. Research indicates that over 85% of board members do not know, or do not share, a view on the competitive advantage of their firm. The reason for this is lack of attention to how the organization functions and lack of insight concerning the reality of how the culture impacts on strategy and the degree to which top management themselves are divided on strategy, mission and vision. Further, some board members over-attend to their monitoring function, but don’t spend enough time stewarding the organization. Thus, it gets more and more difficult for them to challenge the management. Boards must remember that control is not leadership, management is not leadership – leadership is leadership. And boards must be the ones leading the businesses.” Stort set alle bestyrelsesmedlemmer, vi gennem tiden har interviewet, siger samstemmende, at bestyrelsesformanden er helt afgørende for dynamikken i bestyrelsen – og dermed også for effektiviteten i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesformanden er instrumental i sammensætning af bestyrelsen, i mødeledelsen, i bestyrelsesevalueringsprocessen, i samarbejdet med direktionen – og i succession planning for både direktion og bestyrelse. Bestyrelsens stigende betydning for virksomhedens performance – qua dens tættere involvering med virksomheden – gør, at formandens rolle er vigtigere nu end nogensinde. Den dårlige formand kan trække den i øvrigt gode bestyrelse langt ned under middelmådigt niveau, mens den gode formand kan trække den gennemsnitlige bestyrelse op til et performanceniveau på fremragende. Derfor har vi sat temaet ”How To Lead Boards To Become Leading Boards” som overskriften for vort næste store arrangement; Den Store Danske Bestyrelseskonference 2018, som vi afholder for 7. år i træk onsdag d. 28. februar kl. 12-19 i DOCKEN i Københavns Nordhavn. Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang som sagt onsdag d. 28. februar 2018 kl. 12-19 i DOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn. Hermed igen velkommen til syttende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst

Board Perspectives nr. 16

November 2017

Velkommen til 16. nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. SUSTAINABILITY OG CSR PÅ BESTYRELSES-NIVEAU Board Network’s mission har altid været “Excellence in the Boardroom”. Vægten i de fleste af vores aktiviteter er derfor lagt på værdiskabelsen gennem den fremadskuende strategiske og ledelsesmæssige opgave, og i mindre grad på den bagudrettede kontrolopgave i bestyrelsesarbejdet. I bestyrelsens arbejde med værdiskabelsen havde man i mange år blikket stift rettet mod tre faktorer; toplinien, bundlinien og aktiekursen. Det er jo ikke uvæsentlige fokuspunkter – heller ikke i dag – men i løbet af 00’erne gik det vist op for de fleste, at alle tre punkter faktisk godt kunne optimeres uden at det gjorde virksomheden reelt stærkere. Mange virksomhedsledere lod sig incentivere af aggressive bonus- og optionsordninger, som fik disse direktioner og bestyrelser til at fokusere på the quick fixes, som lod sig synliggøre i løbet af et kvartal eller måske maksimalt et år. Men efter finanskrisen, gik det op for de fleste, at mange virksomheder var bygget på et fundament af skrøbelige lerfødder i forhold til en langsigtet overlevelses- og omverdensstrategi. Vi har i dag i de nordiske lande en på mange måder moden og avanceret corporate governance-model, som dog fortsat på nogle få områder er knapt så progressiv som f.eks. den britiske eller den amerikanske. Den nordiske model er derimod relativt set fleksibel, transparent og præget af et stort sustainability-hensyn. Cirkulær økonomi, tredobbelt bundlinie, purpose-driven organizations, miljøpolitikker, transparens, UN Global Compact, conscious consumption og meget, meget mere er alt sammen begreber, som ikke længere kun behandles af mellemlederlaget i staben, men er rykket helt op på bestyrelsens bord – for uden præcis dette fokus, bliver det særligt for danske virksomheder ofte umuligt at klare sig i den internationale konkurrence. Kun meget få danske virksomheder vil være hurtigere, større eller billigere end deres udenlandske konkurrenter, men vores evne til producere ordentlig kvalitet og samtidig udvise ordentlighed, er rent faktisk konkurrencedygtigt i en global kontekst. Og dét vil også i årene fremover være en konkurrencefordel for danske virksomheder. Derfor sætter Board Network fokus herpå ved vores næstkommende medlemsmøde: Næste medlemsmøde tirsdag d. 28. november kl. 12 – 16 Temaet for dette møde er ”Sustainability og CSR på Bestyrelsesniveau – Bestyrelsens ansvar for varetagelsen af virksomhedens langsigtede interesser, for strategiens bæredygtighed og for relationen til stakeholders”. Her vil man bl.a. kunne høre indlæg af • Johan H. Andresen, best.fmd. for bl.a. Ferd og bestyrelsesmedlem i bl.a. SEB og Swix • Christian Hyldahl, CEO i ATP, best.fmd. for FIH Holding samt medlem af Komitéen for god Selskabsledelse • Anders Dons, Nordic CEO i Deloitte, samt bestyrelsesmedlem i Deloitte Global • Henrik Brandt, best.fmd. for bl.a. Rockwool, Toms, Lagkagehuset og Nemlig.com, samt bestyrelses-medlem i bl.a. ST Group, Ferd, Fritz Hansen samt Gerda og Victor B. Strands Fond • Shahar Silbershatz, CEO i Caliber Et arrangement med fem utroligt stærke kræfter med en kolossal kollektiv erfaring fra arbejdet med bl.a. sustainability, CSR og purpose-drive på internationalt topniveau, som vi ser meget frem til at præsentere.

Board Perspectives nr. 15

September 2017

Velkommen til 15. nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. KUNDERNE PÅ BESTYRELSESAGENDAEN – KAN MAN NAVIGERE UDEN SØKORT? Board Network’s mission har altid været “Excellence in the Boardroom”. Vægten i de fleste af vores aktiviteter er derfor lagt på værdiskabelsen gennem den fremadskuende strategiske og ledelsesmæssige opgave, og i mindre grad på den bagudrettede kontrolopgave i bestyrelsesarbejdet. I bestyrelsens arbejde med værdiskabelsen, synes det åbenbart, at diskussionen er nødt til at inddrage kundeperspektivet – da dette jo er lig med efterspørgslen efter virksomhedens produkter eller services. Men det virker i påfaldende grad som om, at bestyrelserne kun sjældent beskæftiger sig med kundeagendaen. Således viste bl.a. Board Network & InterSearch’s egen globale bestyrelsesundersøgelse ”Global Board Survey 2017 – Advancing Boards” fra marts 2017, at blandt alle 1.017 respondenter var ”better understanding of the company’s position and strategy” den absolutte topscorer i forhold til hvad der bedst kunne forbedre bestyrelsens generelle performance. Hele 51% nævnte dette som en af de vigtigste faktorer. Tilsvarende viste en undersøgelse fra Ridgeway Partners i UK fra marts 2017, at kun 25% af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer føler, at de har et meget præcist billede af, hvad virksomhedens kunder ønsker. Men hvorledes kan en bestyrelse vedtage en strategiplan, lægge budgetter, og godkende innovationstiltag i nogen virksomhed, hvis ikke man forstår, hvad kunderne vil have? Helt dagsfriske eksempler er store og normalt stærkt positionerede virksomheder som TDC og Nordea, som begge pt. oplever kundeflugt i hidtil uset omfang. Hvad gør man for at stoppe dette? Og er bestyrelsen tæt nok på? Imens oplever virksomheder som Nemlig.com, MobilePay og LEGO en kundetilstrømning – fordi de giver kunderne dét, de vil have. Internationale eksempler på virkeligt kundefokuserede virksomheder kunne være Zappos og Whole Foods Market (som dog også begge sjovt nok er blevet opkøbt af Amazon.com). Vi vil hævde, at det svarer til at navigere uden søkort, hvis man som bestyrelse driver virksomheden frem uden at beskæftige sig med kundeagendaen! KOMMENDE ARRANGEMENTER Vi er meget stolte over at kunne præsentere en perlerække af talere og nye aktuelle temaer for de kommende 18 måneder: Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang onsdag d. 6. september kl. 8-12 på Hotel Marriott i København. Hermed igen velkommen til 15. nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst.

Board Perspectives nr. 14

Juni 2017

Velkommen til fjortende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. Vi har analyseret samtlige børsnoterede selskaber og yderligere 74 virksomheder under fondseje, familieeje, kapitalfondseje samt under offentligt ejerskab – i alt 200 danske selskaber er omfattet af analysen. Hvorfor interesserer vi os for det? Fordi Board Network’s mission er excellence in the boardroom – og fordi vi altid har haft fokus på professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet – til gavn for værdiskabelsen i virksomhederne. Og vi er af den klare overbevisning, at mangfoldighed er en af de vigtigste drivere i forhold til at opnå disse mål. Det er dog desværre en mangfoldighed, som kun de færreste danske virksomheder kan siges at have i deres bestyrelse. Langt hovedparten af de danske bestyrelser er fortsat sammensat af mænd i 50’erne og 60’erne. Og det til trods for et enormt øget fokus fra pressens side på denne agenda de seneste år. Alligevel er fremskridtene nærmest usynlige. Vi håber med vores analyse og en række klare anbefalinger at kunne accelerere udviklingen noget mere. Vi ser en klar tendens til, at det i bestyrelsessammenhæng markant øgede tidsforbrug, den øgede kompleksitet og den eksponentielle teknologiske udvikling alt sammen gør, at flere og flere executives vælger at forlade 8-18 direktionsjobbet for at kunne koncentrere sig fuldt ud om en mere fleksibel og varieret hverdag som professionelt bestyrelsesmedlem. Også af den grund ønsker vi at bidrage til en øget diversitet i danske bestyrelser. Virksomhederne – og samfundet – har ikke råd til at gå glip af halvdelen af den kollektive intelligens. I tråd hermed – men med et klart holistisk perspektiv – har vi valgt at sætte fokus på karrieretransitionen ”Fra CxO til professionelt bestyrelsesmedlem” ved vort næste medlemsmøde. Her vil man bl.a. kunne høre indlæg af Birger Magnus (NO), Laura Sanderson (UK), Waldemar Schmidt, Birgitte Nielsen, Brian Petersen, Mie Krog og Martin Faarborg. KOMMENDE ARRANGEMENTER Vi er meget stolte over at kunne præsentere en perlerække af talere og nye aktuelle temaer resten af året: Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang mandag d. 12. juni kl. 14-18 på Sølyst i Klampenborg. Hermed igen velkommen til fjortende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst. Jakob Stengel Founder & Chairman

Board Perspectives nr. 13

Marts 2017

headhunterfirma InterSearch gennemført den største bestyrelsesundersøgelse nogensinde med et dansk udgangspunkt; Advancing Boards – Global Board Survey 2017. Rapporten er baseret på en global undersøgelse med i alt 1.017 bestyrelsesmedlemmer fra 52 lande, og udkommer d. 28. februar 2017. Vi har i dag i de nordiske lande en på mange måder moden og avanceret corporate governance-model, som dog fortsat på nogle få områder er knapt så progressiv som f.eks. den britiske eller den amerikanske. Den nordiske model er derimod relativt set fleksibel, transparent og præget af et stort sustainability-hensyn. Men kan den sikre best practice for bestyrelserne også for de kommende 10 år? Områder som digitalisering, globalisering, øget regulering, bæredygtighed og diversitet er blot nogle af de drivers, som er med til at sætte bestyrelserne under øget pres i fremtiden. Disruptions er således blevet et paradigme, som de fleste virksomheder bør forberede sig på at håndtere – uanset om de viser sig i form af nye forretningsmodeller hos konkurrenterne, geopolitiske risikoændringer, øgede lovkrav eller innovative teknologispring. Hvor størrelse tidligere var en af markedslederens største styrker, er agilitet i dag en langt vigtigere faktor. Og evnen til at stille de rigtige spørgsmål er vigtigere end at kunne give de fleste svar. Dem, der formår at tænke ud over omverdenens forventninger baseret på vanetænkning er dem, der også i fremtiden vil vinde. Og her spiller bestyrelserne en helt afgørende rolle. De alene kan gå foran i formuleringen af en kultur, som går ud over forsøget på at forsvare markedsandele på eksisterende produkter på eksisterende markeder. Det er vigtigt at erindre, at succesrige transformationer ikke gennemføres ved analyse og planlægning alene. En trial and error-kultur må fremelskes frem for en failure is not an option-kultur. Det er ikke dårlige beslutninger hos ledelsen, som begrænser en virksomhed. Det er ledelsens (manglende) evne til forandre sin tilgang til selve beslutningsprocessen, som gør forskellen. Og som vores Global Board Survey 2017 viser, er digitalisering den klart mest betydelige Megatrend for virksomheder og deres bestyrelser netop nu – også i Danmark. Og det helt store spørgsmål er derfor; er danske bestyrelser klar til at lede virksomhederne gennem en digital transformation? Derfor sætter Board Network fokus på ”The Digital Board” på Den Store Danske Bestyrelseskonference tirsdag d. 28. februar kl. 11.30-19 i Moltkes Palæ i København. Her vil en lang række danske og internationale topnavne give konkrete bud på hvordan disse udfordringer og muligheder adresseres, bl.a: • Birger Magnus, fmd. for bl.a. NRK, Storebrand, Hafslund, Xenata. com, Kolonial.no og best.medlem i bl.a. Harvard Business School Publishing og KGJG • Thomas Thune Andersen, fmd. for bl.a. DONG, Lloyd’s Register og best.medlem i bl.a. VKR Holding, BW Offshore, Petrofac • Frode Strand-Nielsen, founder & managing partner i FSN Capital • Charlotte Strömberg, fmd. for Castellum, og best.medlem i Skanska, Ratos, Rezidor, Bonnier, DHS Venture samt Swedish Securities Council • Christian Clausen, fmd. for BlackRock Nordics, best.medlem i bl.a. Sampo, MW Maritime og Snr. Advisor for Bain Capital • Jesper Lok, fmd. for bl.a. J. Lauritzen, Esvagt og best.medlem i bl.a. Danish Crown, Inchcape og Danmarks Skibskredit • Laila Pawlak, founder af DARE2 samt underviser på Singularity University • Peter Ohnemus, best.medlem i bl.a. Dacadoo, EyeFitU og Network Capital • Brian Mikkelsen, Erhvervsminister (K) • Patrick May, CEO InhouseFilming • Dagens ordstyrer er Jens Harsaae, fmd. for bl.a. Plus Pack, Peter Justesen, Brandhouse og best.medlem i Conscia og CORO KOMMENDE ARRANGEMENTER Vi er meget stolte over at kunne præsentere en perlerække af talere og nye aktuelle temaer de kommende 12 måneder: Vi glæder os til at se alle vore medlemmer igen – næste gang tirsdag d. 28. februar kl. 11.30 – 19 i Moltkes Palæ i København. Hermed igen velkommen til trettende nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst. Jakob Stengel Founder & Chairman Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 12-19; Den Store Danske Bestyrelseskonference, som afholdes for sjette år i træk, denne gang under temaet ”The Digital Board”. Her uddeles også for anden gang den prestigefyldte hæderspris; The Corporate Governance Award. Mandag d. 12. juni kl. 14-18 under temaet ”Fra CxO til professionelt bestyrelsesmedlem – en ny karrierevej”. Onsdag d. 6. september kl. 8-12 under temaet ”Kunderne på bestyrelsesagendaen”. Tirsdag d. 28. november kl. 12-16 under temaet ”Bæ

Board Perspectives nr. 12

November 2016

Velkommen til tolvte nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrel-sesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra seks førende eksperter; Advokat & Partner Finn Overgaard, LETT, Partner & Head of Tax Niels Josephsen, Deloitte Danmark, Partner & Financial Lines Manager Klaus Stubkjær Andersen, RiskPoint, Forsvarschef & Brigadegeneral Peter Bartram, Bestyrelsesformand Niels Mikkelsen og Bestyrelsesmedlem Emre Gürsoy. TENDENSER OG FORANDRINGER PÅ BESTYRELSESAGENDAEN 2016 Hvert år identificerer Board Network – The Danish Professional Directors Association sammen med headhunterfirmaet Case Rose | InterSearch de stærkeste trends og varmeste emner, som det kommende år vil udgøre de primære rammer for udøvelsen af bestyrelsesarbejdet. Vi fokuserer på de betydeligste forhold, som vil begynde at vise sig eller hvis betydning for bestyrelsesarbejdet vil blive kraftigt forstærket – og som dermed samtidig vil smitte af på arbejdet i virksomhedernes øvre ledelseslag. Nogle trends følger af lovgivning, andre af soft law, andre igen af international påvirkning, visse af markedsmæssige årsager og endelig nogle som følge af større, eksterne megatrends. I dette års analyse har vi identificeret følgende punkter, som vil forme agendaen for flertallet af bestyrelser i 2017:

Board Perspectives nr. 11

September 2016

Velkommen til ellevte nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra syv førende eksperter; Professor Andrew Kakabadse, Henley Business School, Advokat & Partner Søren Skibsted, Kromann Reumert, Senior Rådgiver Martin Bresson, FleishmanHillard, CEO Tine Arentsen Willumsen, Above & Beyond, Executive Specialist Thomas Nagy, Novo Nordisk Fonden, Nordic Regional Manager Fredrik Wingren, Diligent samt bestyrelsesmedlem Brian Petersen, Coloplast. AKTIONÆRAKTIVISME – ET FÆNOMEN I VÆKST Nylige amerikanske studier har vist, at i samme tidsrum (2009-2013), hvor børsnoterede virksomheder har øget deres fremmedkapital-andel (lån), har de med minimum samme hast øget deres udbetaling af dividende, dvs. lån finansierer dividenden (jf. J.W. Mason, ”Disgorge the Cash”, 2015 samt S&P Capital IQ for The Wall Street Journal, 27. maj 2015). Masons studie viste også, at for hver dollar, som en virksomhed enten indtjente eller lånte, gik 40 cents i 1960’erne til investeringer i virksomhederne, mens dette tal i 2009-2013 var helt nede på 10 cents. Dvs. divende-udbetalingerne sker på bekostning af investeringer i R&D m.v.

Board Perspectives nr. 10

Juni 2016

Velkommen til tiende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra otte førende eksperter; Bestyrelsesformand Lars V. Frederiksen, Matas, Managing Partner Kristian Skovmand, CP Dyvig & Co, CEO Mette Højen, CSUITESPEAKER, CEO Kersi Porbunderwalla, Copenhagen Compliance, Adm. direktør Michael Kjøller-Petersen, Computershare, Senioradvokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, samt Country Manager Peter Høltermand og Head of Sustainable Products, Christopher Flensborg, begge fra SEB. UDVIKLING PÅ DEN INTERNATIONALE CORPORATE GOVERNANCE-SCENE – NYT EU-DIREKTIV D. 17. juni 2016 træder ny EU-regulering vedr. revision og revisionskomiteer i kraft (Forordning 537/2014 og Direktiv 2014/56/EC). Målsætningen bag det nye regelsæt er at forbedre kvaliteten af revisionen samt at genskabe investorernes tillid til den tilgængelig finansielle information. Målet er bl.a. at:

Board Perspectives nr. 9

Marts 2016

Velkommen til niende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra fem førende eksperter; Bestyrelsesformand Allan Dam Nielsen, Senior Partner Lars Fæste, CEO Mette Laursen, samt advokaterne Marlene Winther Plas og Heidi Hoelgaard. THE GLOBAL CAPABILITY GAP ON BOARDS – BESTYRELSESARBEJDE NÅR HELE VERDEN ER KUNDE, LEVERANDØR OG KONKURRENT Siden sidst har Board Network i tæt samarbejde med Deloitte udgiver rapporten Global Board Survey 2016 – Radical Innovation & Growth. Rapporten er baseret på en global undersøgelse med i alt 614 bestyrelsesmedlemmer som respondenter fra 53 lande. Fokus for undersøgelsen var som nævnt bestyrelsernes involvering i innovations- og vækstagendaen i virksomhederne, og vi fandt en række interessante

Board Perspectives nr. 8

November 2015

Velkommen til ottende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra seks førende eksperter; Advokat & Partner Ole Borch fra BechBruun, Managing Director Charlie Horrell fra Diligent, Statsaut. Revisorer & Partnere Erik Holst Jørgensen og Martin Faarborg fra Deloitte, samt strategirådgiverne Morten Kjær, Managing Partner i Clay, og Jens Harsaae, Bestyrelsesformand i Clay. TENDENSER OG FORANDRINGER PÅ BESTYRELSESAGENDAEN 2016 Hvert år identificerer Board Network – The Danish Professional Directors Association sammen med headhunterfirmaet Case Rose | InterSearch de stærkeste trends og varmeste emner, som det kommende år vil udgøre de primære rammer for udøvelsen af bestyrelsesarbejdet. Vi fokuserer på de betydeligste forhold, som vil begynde at vise sig eller hvis betydning for bestyrelsesarbejdet vil blive kraftigt forstærket – og som dermed samtidig vil VELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES – DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION – 3 – Grønningen 25, 1260 København K · www.boardnetwork.dk smitte af på arbejdet i virksomhedernes øvre ledelseslag. I dette års analyse har vi identificeret følgende punkter, som vil forme agendaen for flertallet af bestyrelser i 2016: 1) Digitalisering og radikal innovation Ingen brancher eller virksomheder af en vis størrelse vil i 2016 forblive urørt af forandringerne i brugen af digital teknologi og radikal innovation. Produkter redefineres, service-udbuddet forandres og forretningsmodeller ændres med eksponentiel hastighed. Hvor størrelse tidligere var en af markedslederens største styrker, er agilitet i dag en langt vigtigere faktor. Og evnen til at stille de rigtige spørgsmål er vigtigere end at kunne give de fleste svar. Et stort antal virksomheder vil blive løbet over ende af mere forandringsparate konkurrenter, for ikke at tale om mere innovative spillere, hvoraf visse vil udbyde reelt disruptive løsninger, dvs. løsninger, som markant ændrer (”kortslutter”) spillereglerne i en given branche. Som Salim Ismail fra Singularity University har sagt; ”If you are not disrupting yourself, somebody else will”. Digitalisering er en kraftigt medvirkende faktor hertil, jf. Moore’s lov om en fordobling af produktiviteten for hver 18-24 måneder. Men indtil nu har det i langt højere grad været den operationelle del af virksomhederne snarere end bestyrelserne, som har været klar herover – og dermed været den drivende kraft bag. Men er det ikke lige netop bestyrelsens ansvar at være på toppen af den strategiske kurs? Og dermed også deres pligt at være på forkant med alle de megatrends, som påvirker netop deres virksomhed? Selvfølgelig er det dét. Og det kommer alle bestyrelser til at forholde sig til. Meget snart. Enten fordi de gerne vil vinde. Eller fordi de kommer ud i en kamp for virksomhedens overlevelse. 2) Cybersecurity Den anden side af mønten omkring digitalisering er det ændrede risikobillede, som følger heraf. Hvor en typisk virksomhed for 20 år siden levede af at producere og samle i Herning og afskibe til eksport fra Århus til sit marked i Skandinavien, lever den typiske virksomhed i dag af at udbyde sine serviceydelser i en bredere geografi, men samtidigt under et markant anderledes konkurrent- og risikobillede. Markedssituationen er således, at den største konkurrent i morgen lige såvel kan være en virksomhed i Mexico med 30 ansatte eller en med 4.000 ansatte i Indien – som den hidtil største konkurrent med hovedkontor i Sverige. Og risikobilledet handler ikke længere primært om, at fabrikken kan risikere at brænde med et deraf følgende driftstab: Vi har i dag mere end 10 milliarder forbundne enheder (via Internet of Things) på globalt plan – sammenlignet med 500 millioner enheder for et årti siden. Den åbenlyst større risiko for hackerangreb, virus, identitetstyveri, forretningsspionage, tyveri af kreditkortdetaljer, persondatalæk etc. er helt evident. Bestyrelserne er nødt til tage dette alvorligt. Mere alvorligt. Og er nødt til at erkende, at en bestyrelse sammensat af personer, som alle er vokset op i den analoge verden, har meget svært ved at forstå både mulighederne og truslerne i den digitale verden af i dag. Der er brug for nye arbejdsmetoder, varslingssystemer, kontrolprocedurer, bestyrelsesudvalg og ikke mindst nye kompetencer (reelt i form af nye medlemmer) i bestyrelsen.

Board Perspectives nr. 7

September 2015

Velkommen til syvende nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra tre førende eksperter; Dr. Eythor Jonsson, direktør Søren Munk Hansen samt CEO Turid Solvang om bl.a. den nordiske corporate governance model, nye hjælpemidler til udskiftning af internationale bestyrelsesmedlemmer samt norske erfaringer med kønskvoter i bestyrelser. DEN VÆRDISKABENDE MANGFOLDIGHED – KOMPETENCER, NATIONALITET, ALDER, KØN Mangfoldighed og diversitet er blevet modeord. Et italesat element af de fl este (større) virksomheders og organisationers ledelsesmodeller og organisation. Og underlagt et endnu større fokus fra politisk side, fra interesseorganisationer og ikke mindst fra pressens side. Men realiteten er, at der tales mere om det end der arbejdes med det – endsige arbejdes mod (en større grad af) det. Måske det skyldes den underliggende præmis? Måske fordomme? Eventuelt er det begrundet i en slet skjult magtkamp? Eller kan det virkelig være fordi vi endnu ikke har forstået og accepteret mangfoldighed som en værdiskabende faktor – i stedet for et modelune? Det vil vi se nærmere på i det følgende – og ikke mindst ved Board Networks næste medlemsmøde tirsdag d. 8. VELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES – DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION – 3 – Grønningen 25, 1260 København K · www.boardnetwork.dk BOARD PERSPECTIVES september kl. 8-12 på Sølyst i Klampenborg, hvor bl.a. Per Wold-Olsen (bestyrelsesformand i GN Store Nord), Olga Nissen (partner i McKinsey & Co) samt Turid Solvang (CEO i Norwegian Institute of Directors) vil holde indlæg. DIVERSITET – DEFINITION OG AFGRÆNSNING (DEN LANGHÅREDE VERSION) Når vi taler om ”diversitet” i bestyrelses- eller ledelsesmæssig sammenhæng menes normalt ”tilgængeligheden og anvendelsen af fl ere forskellige videns-domæner – samtidigt”, og dermed om den unikke kombination af erfaring, viden og perspektiv, som tilsammen udgør forskelligheden – fra de øvrige, unikke kombinationer af samme faktorer. Den unikke kombination giver tilsammen en identitet. Neurovidenskaben har længe vidst, at vi fra baby-stadiet er forhåndsprogrammet til at foretrække de ansigter, lyde, genstande etc., som vi er mest eksponeret til. Det er genkendeligheden, som tiltrækker os. Og samtidig er vi (stadig på baby-stadiet) forhåndsprogrammeret til at frygte separation (fra det kendte) og mødet med fremmede som det værst tænkelige. Måden vi tillærer os nye kompetencer er fra første færd i spejlingseffekten, hvor den gentagne eksponering naturligvis virker stærkt. Det ligger således dybt i vores psyke, at omfavne homogeniteten ud fra parametre som genkendelighed, tryghed, beslutningsdygtighed, eksekveringsevne. Imidlertid er der to aspekter heraf, som trækker i modsat retning. For det første betyder homogenitet generelt set, at vi laver mindre og dårligere research, at alternativer sjældnere overvejes og diskuteres, at vores beslutninger træffes på et relativt mindre oplyst grundlag, og (med en selvforstærkende effekt), at gruppetilhørsforholdet bliver vigtigere end selve resultatet. For det andet virker hjernens belønningssystem på den måde, at vores motivation skabes af vores følelser. Positive følelser som glæde, behagelighed og eufori skabes imidlertid oftest af ”overlevelsesaktiviteter” som f.eks. spisning, jagt, fødeindsamling, kamp og elskov. I dag bliver de positive følelser primært skabt i vores hjerner af enten motivationsfaktorer (som læring, målstyring, økonomisk gevinst, sensationsskabelse etc.) eller af afhængighedsfaktorer (koffein, nikotin, sukker, musik, spil, narkotika – eller i forbindelse med sportsudøvelse; endorfi n). Men det betyder samtidig, at hvor vores instinkt normalt driver os til at søge det genkendelige (homogeniteten) så føler vi størst glæde når vi udsættes for og overkommer det ukendte og det uventede (heterogeniteten). Men det betyder også, at corporate values om større diversitet ikke gør forskellen alene. Det er ikke tilgængeligheden, men derimod udnyttelsen af mangfoldighed, som giver os den bedste følelse. MANGFOLDIGHED I LEDELSER OG BESTYRELSER – FAKTA OG FORDOMME Mens homogenitet således er en stærk base for beslutningskraft og eksekveringsevne (gode egenskaber i krisesituationer), er heterogenitet det stærkeste fundament for innovation og risikostyring. Produktivitet påvirkes normalt af to faktorer; specialisering (dvs. koncentration af domæneviden) samt et fokus på de dominerende domæner. Det er komplimentariteten, som er afgørende, og det er denne, som giver det bedste udgangspunkt for en høj udnyttelsesgrad og dermed en høj produktivitet. Innovationskraft er afhængig af ”opfi ndelsen” af nye vidensdomæner samt udvikling af de eksisterende – og ikke mindst af variation af de anvendte domæner. Det giver grobund for både udforskning og udnyttelse – og dermed for innovation.

Board Perspectives nr. 6

Juni 2015

Velkommen til sjette nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra en af landets førende eksperter inden for finansiel regulering, Advokat & Ph.D. Michael Camphausen, vedrørende kravene til bestyrelser i finansielle virksomheder. Og ikke mindst er vi stolte af at kunne præsentere resultaterne af den store, globale bestyrelsesundersøgelse, som Board Network og InterSearch i fællesskab har gennemført i februar-april 2015. Hele 582 bestyrelsesformænd og –medlemmer har deltaget og giver dermed et særdeles bredt fundament for en analyse af, hvad der er øverst på agendaen for bestyrelserne globalt set netop nu. BESTYRELSESUDVALG – DYNAMISKE ARBEJDSGRUPPER ELLER FRALÆGGELSE AF ANSVAR? Dette er temaet for Board Networks kommende medlemsmøde, som bl.a. byder på indlæg af Torben Nielsen, bestyrelsesformand i Sydbank. Mødet finder sted onsdag d. 3. juni kl. 16-20 på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København K. Se www.boardnetwork. dk for mere information. På mødet vil vi sætte fokus på udbredelsen og ikke mindst best practices for anvendelsen af bestyrelsesudvalg i Danmark. I en helt ny analyse, foretaget af Case Rose / InterSearch, af 58 af landets største virksomheder, er udbredelsen af specifikke udvalg blevet afdækket. Undersøgelsen dækker C20-virksomhederne, large cap-virksomheder samt udvalgte, større familie-, fonds-, andels-, medlems- og offentligt ejede virksomheder. I Danmark fik anvendelse af udvalg først for alvor opmærksomhed med den ny Revisorlov i 2009, som gjorde det lovpligtigt for børsnoterede virksomheder at etablere et revisionsudvalg. I de første par år valgte en lang række virksomheder imidlertid blot at lade hele bestyrelsen udgøre udvalget og dermed var lovens intentioner næppe opfyldt. Siden har Komiteen for god Selskabsledelse også i sine anbefalinger medtaget nominerings- og vederlagsudvalg, og bankerne har fået pligt til at nedsætte særlige risiko- (& kredit-)udvalg. I dag er revisionsudvalget dog fortsat det klart mest udbredte udvalg, jf. Case Rose/ InterSearch’s analyse. Blandt de kortlagte 58 virksomheder har 43 nedsat reelle revisionsudvalg (heri er ikke medregnet de virksomheder, som har ladet hele bestyrelsen udgøre udvalget). 34 har vederlagsudvalg, mens 27 har nomineringsudvalg. 5 VELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES – DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION – 3 – Bredgade 67, 1260 København K · www.boardnetwork.dk BOARD PERSPECTIVES banker og 1 forsikringsselskab benytter sig af risikoudvalg, mens 9 virksomheder benytter sig af andre typer udvalg – jf. skemaet nedenfor. Præmissen for benyttelsen af udvalg var oprindeligt, at man ved at lade en mindre, men højt specialiseret, gruppe af bestyrelsesmedlemmer dyrke et givent område, i højere grad kunne sikre en ordentlig, betimelig og grundig gennemgang af verserende emner. Særligt på de områder, som opererer med et Governance/Risk/Control-fokus er denne præmis værd at holde sig for øje. På andre, måske mere værdiskabelses- eller stakeholder-fokuserede områder, er hurtighed og grundighed i analyse samt sagsbehandling ofte mere vigtigt. Det er vigtigt at huske på disse præmisser, når den mest effektive og fornuftige sammensætning af et udvalg overvejes. På denne baggrund er vores utvetydige anbefaling på tværs af alle de forskellige typer udvalg, at ikke kun funktionelle specialistkompetencer er tilstede i udvalgene, men også, at hvert udvalg har minimum én repræsentant med dybt branchekendskab samt én ”lægmands”-repræsentant, som kan tillade sig at stille alle de ”dumme spørgsmål”. Endelig er det vores anbefaling, at man som virksomhed enten vælger, at revisions- og/eller risiko-udvalget har et medlem med særlige IT-kompetencer (herunder specifikt vedr. cyber security), eller at man nedsætter et specifikt teknologi-/IT-udvalg, som kan tilsikre forberedelsen af hele bestyrelsen på den teknologiske udvikling, som i alle brancher er i hastig acceleration, herunder inden for både risici og muligheder.

Board Perspectives nr. 5

Marts 2015

Velkommen til femte nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder på artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra fire anerkendte rådgivere, som sætter fokus på fremtidens bestyrelsesudfordringer. Desuden bringer vi en opdatering fra en af landets skarpeste revisionsudvalgsformænd, Jesper Jarlbæk om udviklingen på netop revisionsudvalgenes arbejdsområde. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses (Henry Ford) Bestyrelserne anno 2005 var på alle væsentlige parametre en tro kopi af deres forgængere anno 1995. Samme komposition, samme kompetenceprofil, samme tidsforbrug, samme agenda, samme magtbalance i forhold til direktion, samme vægtning af risiko-/kontrol-opgaven over for strategi-/ledelsesopgaven. Var der ikke sket noget på de 10 år? Jovist – Både OECD havde internationalt og Nørby-udvalget havde i Danmark udgivet hver deres første sæt anbefalinger om Corporate Governance. Sarbanes-Oxley var blevet indført og verden havde set en af de første globale ”bobler” (dotcom) punktere. Internettet var blevet allemandseje og globaliseringen var ved at tage fart. Men vores måde at indrette og udnytte virksomhedernes øverste ledelsesorgan havde ikke forandret sig. Bestyrelserne i 2015 ser derimod betragteligt anderledes ud end i både 2005 og 1995. Tidsforbruget er øget, professionalismen højnet, både risiko- og strategi-fokus intensiveret, større mangfoldighed og årshjulet er sat i system. Og ikke mindst er bestyrelserne rykket markant tættere på direktionerne i magtfordelingen i virksomhederne. Langt de fleste steder arbejder man således i dag ud fra holdningen, at bestyrelsesarbejdet netop er et arbejde og ikke et let overskuet, lukrativt æreshverv. Vi har i dag en på mange måder moden og avanceret nordisk corporate governance-model, som dog fortsat på nogle få områder er knapt så progressiv som f.eks. den britiske eller den amerikanske. Den nordiske model er relativt set fleksibel, transparent og præget af et stort sustainability-hensyn. Men kan den sikre best practice for bestyrelserne også for de kommende 10 år? Områder som digitalisering, globalisering, øget regulering, bæredygtighed og diversitet er blot nogle af de drivers, som er med til at sætte bestyrelserne under øget pres i fremtiden. Disruptions er således blevet et paradigme, som de fleste virksomheder bør forberede sig på at håndtere – uanset om de viser sig i form af nye forretningsmodeller hos konkurrenterne, geopolitiske risikoændringer, øgede lovkrav eller innovative teknologispring. Hvor størrelse tidligere var en af markedslederens største styrker, er agilitet i dag en langt vigtigere faktor. Og VELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES – DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION – 3 – Bredgade 67, 1260 København K · www.boardnetwork.dk BOARD PERSPECTIVES evnen til at stille de rigtige spørgsmål er vigtigere end at kunne give de fleste svar. Som Robert F. Kennedy engang sagde med en omskrivning af et citat fra George Bernard Shaw: There are those that look at things the way they are, and ask why? I dream of things that never were, and ask why not? Eller som overskriften til dette afsnit antyder; dem, der formår at tænke ud over omverdenens forventninger baseret på vanetænkning, vil også i fremtiden vinde. Og her spiller bestyrelserne en helt afgørende rolle. De alene kan gå foran i formuleringen af en kultur, som går ud over forsøget på at forsvare markedsandele på eksisterende produkter på eksisterende markeder. Der skal tænkes nyt, hvis ikke ens egen virksomhed skal ende som Nokia – engang med verdensherredømme, få år senere brudt i stykker – og stumperne solgt som på et loppemarked. Det er vigtigt at erindre, at succesrig disruption ikke kommer ved analyse og planlægning alene. En trial and error-kultur må fremelskes frem for en failure is not an option-kultur. Der er talrige eksempler på holdbarheden heri; fra Google’s 20%-own-time for medarbejderne (som bl.a. har skabt Gmail) – til det faktum, at både Henry Ford og Walt Disney i sin tid måtte begære dem selv konkurs inden de hver især fik deres store gennembrud. Som Clayton Christensen (professor ved Harvard og anerkendt som fadderen til teorien om disruptive innovation) har skrevet: Det er ikke dårlige beslutninger hos ledelsen, som begrænser en virksomhed. Det er ledelsens (manglende) evne til forandre sin tilgang til selve beslutningsprocessen, som gør forskellen. Derfor sætter Board Network fokus på ”Boards in a Disruptive Age” på Den Store Danske Bestyrelseskonference torsdag d. 12. marts kl. 12-19 i Børssalen i København. Her vil lang række danske og internationale topnavne give konkrete bud på hvordan disse udfordringer og muligheder adresseres, bl.a. Léo Apotheker (KMD), Conni Jonsson (EQT), Carsten Stendevad (ATP), John R. Childress (IE Business School), Åke Hantoft (Arla Foods), Helle Bank Jørgensen (B Accountability), Andrea Gisle Joosen (Dixon’s) samt Lars Fæste (Boston Consulting Group). Everything that can be invented has been invented (Charles H. Duell, Commissioner, US Patent Office, 1899) Absurditeten i det 116 år gamle citat er enorm. Men hvad er bestyrelsernes eget syn på trusler såvel som muligheder i 2015? Det kortlægger Board Network sammen med headhunterfirmaet InterSearch netop nu i Global Board Survey 2015. Med svar fra mere end 350 bestyrelsesformænd og –medlemmer fra mere end 35 lande, vil vi her løfte en flig for et par af undersøgelsens resultater: De 3 største, eksterne udfordringer for virksomhederne er: 1) konkurrenter, 2) finansiel ustabilitet, 3) teknologi/ digitalisering. De 3 største, interne udfordringer for virksomhederne er: 1) strategi, 2) HR, 3) salg. Begge dele hænger godt sammen med, at mere end 1/3 har oplevet, at konkurrenterne har introduceret nye produkter eller forretningsmodeller, mens mere end 30% har oplevet finansiel ustabilitet og endelig, at knap hver fjerde har oplevet en banebrydende digital/teknologisk udvikling. Det er i øvrigt de samme tre områder, som bestyrelserne pt. forbereder sig bedst på at skulle håndtere i løbet af de næste 24 måneder. Men hvad forventer bestyrelserne sig så af fremtiden? Interessant nok vurderer 2 ud af 3, at virksomheden vil klare sig bedre i de kommende 2 år sammenlignet med de forgangne 2 år. Og hver anden vurderer, at virksomheden vil klare sig bedre end de nærmeste konkurrenter i løbet af de næste 2 år. Kun 5% vurderer, at konkurrenterne vil klare sig bedre end dem selv. Der er altså tale om

Board Perspectives nr. 4

November 2014

Velkommen til fjerde nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra tre anerkendte rådgivere, som hver for sig sætter fokus på Cyber Risks, Big Data samt generelle kompleksitetsudfordringer. Desuden bringer vi to gange ”5 skarpe spørgsmål” til dels en af verdens mest prominente ledere fra den finansielle sektor (Larry Fink, Chairman & CEO BlackRock), dels til en af Nordens mest velanskrevne ledere (Arne Karlsson, bestyrelsesformand i bl.a. Ratos og formand for den svenske Corporate Governance komité). INTERNATIONALE CORPORATE GOVERNANCE TRENDS Board Network er stolte over, at vi endnu engang kan præsentere et arrangement med indlæg af særdeles erfarne og kompetente kræfter; ”Corporate Governance i et Internationalt Perspektiv” afholdes torsdag d. 20. november kl. 12-16 i Odd Fellow Palæet i København. Larry Fink vil fortælle om sine erfaringer som Chairman & CEO for verdens største institutionelle investor (BlackRock har ca. USD 4.425 mia under forvaltning – til sammenligning har danske ATP ca. DKK 600 mia under forvaltning, og BlackRock er dermed ca. 44 gange større end den velkendte danske investor-gigant). Endvidere vil Arne Karlsson fortælle om sine erfaringer med bestyrelsesarbejde på tværs af Norden, bl.a. hentet fra sin tid som først CEO og nu formand for kapitalfonden Ratos, og yderligere fra sine oplevelser som formand og/eller bestyrelsesmedlem i bl.a. AP Møller-Mærsk, Bonnier, Ecolean og Einar Mattsson. Nogle af de klareste Corporate Governance trends, som man ser internationalt i øjeblikket er: 1. Stadigt stigende fokus på bestyrelsens værdiskabende rolle frem for den rent administrative og/eller overvågende kontrolfunktion. VELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES #4 – 3 – Bredgade 67, 1260 København K · www.boardnetwork.dk BOARD PERSPECTIVES 2. Øget regulering – på både nationalt og supranationalt niveau, og af både hard law- og soft law-karakter, dvs. både som anbefalinger/retningslinjer og som decideret lovgivning/direktiv. 3. Kraftig stigning i fokus på bestyrelsens samspil, bl.a. qua den (typisk) årlige bestyrelsesevalueringsproces, og på hvordan bestyrelsens indre dynamik bidrager til værdiskabelsen i virksomheden. 4. Et markant fokus på mangfoldighed, både i forhold til kønsmæssig diversitet, og i forhold til national/ kulturel forskellighed samt ikke mindst med fokus på tilsikring af kompetencemæssig diversitet. Det bemærkelsesværdige i tendensen består dog af to elementer; dels hvor meget alle italesætter forholdet og hvordan en række virksomheder virkelig får adresseret og eksekveret på situationen, dels hvor mange virksomheder, der trods også deres egen italesættelse endnu ikke har formået at komme videre fra den traditionelle rekrutteringspool af ”hvide mænd i 50’erne med en CEO-baggrund samt en uddannelse som ingeniør eller MBA”. BESTYRELSENS VÆRDISKABENDE ROLLE Som Larry Fink siger i vort interview med ham andetsteds her i magasinet, har interessen og engagementet fra investorernes side – også mod bestyrelsen – ændret sig betydeligt. Occupy Wall Street-bevægelsen, indførelsen af Stewardship Codes (i f.eks. UK, Holland, Japan og Schweiz), samt også i Danmark anvendelsen af aktionær- og gruppesøgsmål mod virksomheder og bestyrelser (bl.a. i Pandora og forventeligt også OW Bunker), er klare materialiseringer på denne tendens. Bestyrelsen forventes – som kollektiv såvel som individuelt – at stå på mål over for aktionærerne både ved børsnoteringer, i vederlagsspørgsmål, i kontrol- og risikoforanstaltninger, i CSR-hensyn og i personspørgsmål, herunder succession planning på både direktions- og bestyrelsesniveau. Formanden står naturligvis forrest i forhold til aktionærerne – ligesom den administrerende direktør typisk står forrest i forhold til kunder, medarbejdere og myndigheder – men den resterende bestyrelse bliver alle holdt op på, at de ligeledes, hver for sig, bidrager positivt til virksomhedens positive udvikling. Det fører en selvforstærkende proces med sig; de stigende omverdenskrav gør bestyrelsesarbejdet mere komplekst og langt mere tidskrævende, hvilket indebærer en øget brug af forskellige bestyrelsesudvalg (revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg er de typiske, obligatoriske udvalg, men internationalt ses i høj grad også anvendelse af risikoudvalg, sikkerhedsudvalg, strategiudvalg, etc.). Denne øgede anvendelse af udvalg betyder imidlertid også, at hver enkelt bestyrelsesmedlems individuelle bidrag både bliver mere betydningsfuldt og mere iøjefaldende – hvilket fører yderligere ”risiko” for individuelt at blive vejet og fundet for let (f.eks. ved bestyrelsesevalueringen eller ved genopstilling på generalforsamlingen) eller for decideret at blive holdt juridisk erstatningsansvarlig ved uagtsomme (og naturligvis forsætlige) forhold, hvor aktionærer (eller andre) har lidt et økonomisk

Board Perspectives nr. 3

September 2014

Velkommen til tredje nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den førende, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra tre skarpe rådgivere/serviceleverandører, som hver for sig sætter fokus på Corporate Governance-tiltag inden for sustainability, compliance samt redskaber til fokusering på værdiskabelsen. Desuden bringer vi resultaterne af en ny global undersøgelse om Sustainable Cost Management. Vi bringer også to gange ”5 skarpe spørgsmål” til et par af Danmarks mest erfarne bestyrelsesmedlemmer; Lone Fønss Schrøder samt Jens Moberg. LEDERSKABET FRA BESTYRELSESLOKALET – THE TONE AT THE TOP ER IKKE EN OPERETTE! Board Networks næste medlemsmøde onsdag d. 10. september kl. 16-20 sætter fokus på Tone at the Top, dvs. på, hvad der er de vigtigste fokuspunkter for bestyrelsen som kollegium ift. at sætte pejling for hele virksomheden – og hvad der er de vigtigste fokuspunkter for formanden ift. at sætte pejling for bestyrelsen. På mødet vil man kunne høre indlæg af både Jens Moberg og Lone Fønss Schrøder samt Erik Holst Jørgensen, bestyrelsesformand for Deloitte. Internationalt er Tone at the Top en gængs og velkendt governance-term, hvorimod mange i Danmark kun forstår begrebet som en syntaks uden dybere indhold. Oprindeligt udspringer begrebet fra en revisions- og kontrolverden i henhold til hvilken man forsøgte at sætte fokus på hvilke politikker, kontroller og processer en virksomhed burde operere med på øverste ledelsesplan for at monitorere og forebygge skandaler og kriser, som kunne sætte hele virksomhedens liv på spil – altså det ultimative katastrofescenarie. Det etiske klima i virksomhederne kom særligt i fokus efter den lange række skandaler, som udspilledes kort efter årtusindskiftet, herunder i bl.a. Enron, MCI/WorldCom, Tyco m.fl . – og som følge heraf også Arthur Andersen. I Danmark har vi haft vore egne, tilsvarende sager som f.eks. Nordisk Fjer og senest Genan, hvor topledelsen har spillet en overordentlig vigtig rolle i defi nitionen af, hvad der var vigtigt henholdsvis tilladeligt i virksomheden. Under fi nanskrisen afdækkedes en lang række yderligere eksempler, f.eks. i realkreditkæmpen Fannie Mae, mens det herhjemme mest var i developer- og ejendomsselskaber samt i visse banker, at man kunne konstatere det største VELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES – DANMARKS NYE BESTYRELSESPUBLIKATION – 3 – Bredgade 67, 1260 København K · www.boardnetwork.dk BOARD PERSPECTIVES sammenfald mellem manglende fokus på streng etik i topledelsen og virksomhedens krise. For selvfølgelig sender det klare signaler til hele organisationen, når bestyrelse, direktion og betydende aktionærer uden større problemer anvender virksomhedens penge til lystyachter, talrige sportsvogne, ekstravagante kunstindkøb, uhæmmede natklubbesøg og det der er værre. Et kulørt eksempel kan ses i fi lmen The Wolf of Wall Street, som handler om en yuppie-gone-mad i 80’erne og 90’erne, men en række af fi lmens scener kunne såmænd godt have været optaget i visse miljøer i Danmark i perioden 2004-2008. Når det af den øverste top accepteres, måske endog praktiseres, at armbevægelserne er store, kontrollerne dunkle og fællesnævneren generelt den lavest mulige, så vil resten af organisationen hurtigt lære af dette og problemerne sprede sig som en løbeild. Et nyligt eksempel på en bestyrelse, som ikke længere kunne acceptere adfærden hos direktionen, var da American Apparel i juni 2014 afskedigede founder & CEO Dov Charney efter en lang række anklager om sexchikane etc. Men hvad med de over 99% af virksomhederne, hvor ledelsen ikke er hverken kriminelle eller korrupte – betyder Tone at the Top noget der? Svaret er naturligvis Ja. For det handler ikke kun om eksistensen af det deciderede dårlige eksempel (jf. ovenfor), men i høj grad også om det eventuelle fravær af det gode eksempel. Man bør som bestyrelse være sig meget bevidst, at manglende synlighed, manglende kommunikation, fravær af reelle kontroller, og tilstedeværelsen af mange uskrevne, men få nedskrevne, regler normalt blot øger forvirringen og dermed risikoen for at udsætte virksomheden for en krise. Som Lone Fønss Schrøder siger i vores interview med hende, så er det bestyrelsens ansvar at identifi cere og italesætte hvilke strategiske fokusområder virksomheden opererer efter, samt ikke mindst på hvilke præmisser virksomheden skal agere. Hvis bestyrelsen proaktivt, som Jens Moberg fortæller om Grundfos, har defi neret Corporate Social Responsibility som et strategisk benchmark, så ved hele organisationen, at short term profi ts ikke må jagtes på bekostning af miljø, arbejdsforhold etc. Særligt i større virksomheder er den klare kommunikation og øgede transparens et stærkt redskab til at forebygge eventuelle lokale fortolkninger af hvad ”zero child labor policy” mon kunne betyde. Og i sidste ende er det naturligvis med til at sikre værdiskabelsen for aktionærerne. 5 GODE RÅD OM TONE AT THE TOP Hvilke redskaber har bestyrelserne til at sikre, at Tone at the Top udtrykkes, kommunikeres og efterleves bedst muligt? Her følger vore 5 gode råd: 1. Bestyrelsen kommunikerer med én transparent stemme. Alt bør kunne drøftes og diskuteres i bestyrelseslokalet, men trufne beslutninger bakkes op og kommunikeres loyalt udadtil som indadtil i virksomheden. Og det er en selvfølge, at hele bestyrelsen gør hvad man siger – og siger, hvad man gør. 2. Bestyrelsen holder sig jævnligt i kontakt med hele virksomheden, ikke kun direktionen. Hyppigt møder man således de ansvarlige for fi nans, HR, produktion, logistik, udvikling, jura, salg, marketing etc. Og i større virksomheder mødes man ind i mellem med den lokale ledelse – gerne hele bestyrelsen, men lige så gerne 1 til 1 eller f.eks. i regi af revisionsudvalget – uden at direktionen nødvendigvis deltager. Det sikrer indsigt i den daglige drift uden, at det behøver fi ltreres og fortolkes. 3. Der oprettes compliance-, whistleblower- og intern revisions-funktioner, som rapporterer direkte til bestyrelsen. Henvendelser til disse funktioner er sikret mulighed for anonymitet, og samtidig overvåges det hvorledes henvendelser reelt håndteres da manglende håndhævelse eller i det mindste påtale af selv små brud på code-of-conduct hurtigt bliver til et signal om manglende seriøs håndtering af også større sager.

Board Perspectives nr. 2

Maj 2014

Velkommen til andet nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den førende, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt – og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer bringer vi to gange ”4 skarpe spørgsmål” til et par af Danmarks mest erfarne bestyrelsesformænd; Henrik Gürtler og Torben Ballegaard Sørensen. Desuden har vi denne gang fået bidrag fra fi re skarpe rådgivere/serviceleverandører, som hver for sig sætter fokus på nye Corporate Governance-tiltag inden for risikostyring, virksomhedens kapitalberedskab, bestyrelsens kundefokus samt topleder-karakteristika. Endelig får vi en vurdering af vigtigheden af stærke Corporate Governance-procedurer fra verdens største institutionelle investor. STRATEGY EXCELLENCE 190 bestyrelsesformænd, -medlemmer, direktører og toprådgivere deltog d. 18. marts i Odd Fellow Palæet ved Den Store Danske Bestyrelseskonference 2014, som i år afholdtes for tredje år i træk. Et tætpakket program med indlæg af bl.a. Zehrid Osmani (BlackRock), Finn L. Meyer (KPMG), Morten Sørensen (Columbia Business School), Lene Skole (Coloplast), Jens Due Olsen (Kompan), Michael Haaning (Nordic Capital), Flemming Besenbacher (Carlsberg), Lars V. Frederiksen (Matas) samt Jeff Gravenhorst (ISS) bragte adskillige lærerige pointer og ny inspiration med sig og gjorde dagen til en stor succes. Blandt de overordnede key learnings var, at uagtet, at der ingen universal-model fi ndes for effektiv strategi-udvikling, så står det uomtvistet, at kravene er støt stigende til bestyrelsens rolle og kompetencer – ikke mindst på strategi-området. Historiske resultater er ikke nok – ledelsen skal også kunne redegøre for de fremadrettede vejvalg. Og så blev så forskellige kardinalpunkter som overvågningen af globale megatrends, håndteringen af teknologiske paradigmeskifter, konsekvens i strategieksekveringen samt partnerskabsfokuseringen i det stærkt aktive ejerskab fremhævet undervejs som havende haft en afgørende forskel i den pågældende virksomheds vej mod strategy excellence. SUCCESSION PLANNING – AF BESTYRELSE OG DIREKTION. SMIDIGT SKIFTE ELLER KRITISK BRUD? Board Networks næste medlemsmøde tirsdag d. 3. juni kl. 8-12 sætter fokus på en af de allervigtigste facetter i bestyrelsens udøvelse af sit virke; det velplanlagte og –gennemførte ledelsesskifte på enten bestyrelsesVELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES – DANMARKS NYE BESTYRELSESPUBLIKATION – 3 – Bredgade 67, 1260 København K · www.boardnetwork.dk BOARD PERSPECTIVES eller direktionsniveau. Der fi ndes utallige eksempler på virksomheder, som har lidt skade under en ledelse, som har siddet for længe, eller situationer, hvor ledelsen er blevet skiftet for abrupt, og dermed har skabt et vakuum med tvivl, tøven og tab til følge blandt både kunder, medarbejdere og ikke mindst aktionærer. Det burde være indlysende, at det er formandskabets ansvar (i tæt dialog med de vigtigste aktionærer) at sikre, at der for virksomhedens bestyrelse altid er både en langsigtet successionsplan og ikke mindst en hurtigt eksekvérbar krisestyringsplan. Begge planer revideres minimum én gang årligt – typisk i forlængelse af, hvad der burde være den obligatoriske, årlige bestyrelsesevaluering. Den langsigtede plan bør inkludere en vurdering af de tilstedeværende kompetencer målt op mod en revideret, strategisk målsætning samt virksomhedens aktuelle situation. Desuden bør faktorer som anciennitet og uafhængighed, fornyelse og diversitet, strategi og kontrol, alle indvejes i den langsigtede plan således, at det ikke bliver magtfuldkommenhed eller taburetklæberi, som risikerer at bringe virksomheden i ledelsesmæssigt og/eller økonomisk uføre. Krisestyringsplanen skal naturligvis i generisk forstand, men dog i relativ stor detaljeringsgrad, have kortlagt virksomhedens valgmuligheder, såfremt et sygdomstilfælde, et dødsfald, en skandale eller andet pludselig skulle udløse et nødvendigt skifte på en eller fl ere pladser i bestyrelsen. Dette gælder ikke mindst de bestyrelser og udvalg, som er underlagt særlig regulering (f.eks. i den fi nansielle sektor i bred forstand eller i revisionsudvalgene i børsnoterede virksomheder) – hvor tilsikring af tilstedeværelsen af specifi kke kompetencer må have så høj prioritet, at man på forhånd har identifi ceret (og kontinuérligt opdateret) en successionsrækkefølge, som hurtigt kan kontaktes og vitaliseres. På tilsvarende vis påhviler det bestyrelsen som kollegium at have sådanne planer klar for direktionens vedkommende. Det er bestemt ikke i alle virksomheder, at det ville være gangbart at lade et af bestyrelsesmedlemmerne (evt. formanden) agere interim CEO indtil en permanent løsning er fundet. Det bør naturligvis også overvejes, om der skal fokuseres på en intern eller en ekstern løsning for fremtiden. De fremmeste virksomheder formår naturligvis altid at have en dygtig runner up til alle positioner i virksomheden, men ikke alle har nødvendigvis størrelsen, ressourcerne eller brandet til have både en stærk nummer ét og en fantastisk nummer to på plads alle steder i organisationen. Én ting er dog planen – procedurerne – persongalleriet – noget helt andet er timingen. Et af ovennævnte krisescenarier kan være oplagte nok, men ikke nødvendigvis. Vi tillader os at påstå, at rettidig omhu for det smidige skifte bl.a. kan vurderes ud fra, om bestyrelsen føler dalende performance, svigtende koncentration, fl ere stress-indikatorer, større fravær – eller måske endda fl ere pet projects (dvs. direktørens egne yndlingsprojekter uden større skelen til bestyrelsens ønsker og anvisninger) eller en stigende grad af jeg-har-svar-på-alle-spørgsmål-attitude. Den dag, hvor en direktør ikke længere udviser nogen som helst tvivl i sin adressering af spørgsmål fra bestyrelsen, vil han/ hun ikke længere performe efter højeste standard. På medlemsmødet d. 3. juni vil vi behandle emnet med input fra både praktiker- og rådgivervinklen. Således er vi glade for at kunne præsentere både CEO Ulrik Bülow (Otto Mønsted) og Co-head Nordic, Kai Hammerich (Korn Ferry) som talere på dagen. Begge kommer med mange års erfaring med emnet – og ikke mindst en række skarpe holdninger til hvad der kendetegner best practice på området. For henvendelser om mulighed for deltagelse, henvises til 40123312 eller info@boardnetwork.dk. Endnu engang velkommen til andet nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst. Ditte Kirstein Brammer & Jakob Stengel

Board Perspectives nr. 1

Februar 2014

Velkommen til Board Perspectives – en nyskabelse fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark. Som med alle board networks øvrige initiativer er ambitionerne høje; vi ønsker at udgive den førende danske publikation med fokus på Corporate Governance og board leadership. board Perspectives vil udkomme kvartårligt – og hver gang byde på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form – og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. i dette første nummer bringer vi to gange ”4 skarpe spørgsmål” til et par af danmarks mest erfarne bestyrelsesformænd; Sanna Suvanto-Harsaae og thomas thune andersen. begge er – trods deres betydelige erfaring – repræsentanter for fornyelsen i bestyrelserne, og ikke mindst er de to af de mest internationale bestyrelsesprofi ler herhjemme. vi vil helt sikkert komme til at se mere til begge herhjemme. dertil har vi allieret os med fi re skarpe rådgivere / serviceleverandører, som hver for sig sætter fokus på nye Corporate Governance-tiltag i den fi nansielle sektor, digitalisering af bestyrelsesarbejdet, revisionskomiteer og revisionsudbud, samt en update på den seneste udvikling på bestyrelsesansvarsområdet. igen er der ikke blot tale om nyhedsreferater, men klare holdningstilkendegivelser om best practices! HOT TOPICS 2014 Fra board networks eget udkigstårn ser vi en række emner, som toner frem i horisonten og som enten op mod og ved forårets kommende generalforsamlinger eller senere på året i mere lukkede fora vil blive hot topics i bestyrelseslokalerne. nogle af disse er gengangere fra sidste år, nogle endda endnu ældre. eksempler herpå er udskiftninger i bestyrelserne på grund af eu Crd-iv direktivets begrænsninger på antal bestyrelsesposter i den fi nansielle sektor samt et stadigt øget fokus på gennemførsel af en ordentlig evaluering af bestyrelsen. endelig er øget diversitet – forstået som både kompetencemæssig, international og kønsmæssig mangfoldighed – et punkt, som alle større bestyrelser må drøfte. C20-selskabernes bestyrelser har fået en markant mere international profi l over de sidste par år, men der er fortsat en tendens til at rekruttere enten rendyrkede branchespecialister eller ”generiske” Ceoog CFo-repræsentanter. derimod er andre funktionsspecialer kun fl ygtigt repræsenteret – i modsætning til den tendens, som vi bl.a. ser i uSa, uK, Canada, australien og andre steder, hvor Governance-udviklingen typisk er et par år længere fremme end herhjemme. i disse lande ses bl.a. tunge profi ler med ekspertise inden for digitalisering, marketing, Hr, supply chain samt strategikonsulenter blandt dem, der er i højest kurs ved nyrekrutteringer til bestyrelserne. VELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES – danMarKS nye beStyrelSeSPubliKation – 3 – bredgade 67, 1260 København K · www.boardnetwork.dk BOARD PERSPECTIVES den kønsmæssige mangfoldighed er et kapitel for sig. eu har ultimo 2013 i både eu Kommissionen og eu Parlamentet vedtaget meget skærpende regler på området, men da også Ministerrådet skal ratifi cere er det på grund af stor modstand i visse eu-lande tvivlsomt, om reglerne gennemføres, som de foreligger nu. Sikkert er det dog, at de virksomheder, som ikke forbereder sig på fremtiden – og med den en større lighed mellem kønnene – kommer til at stå som taberne i rekrutteringsprocesserne. For når de endelig ser lyset – af sig selv eller tvungent – vil kapløbet om tiltrækning af de dygtigste kvinder være vundet af andre virksomheder og af andre lande, som valgte en mere proaktiv holdning til dette spørgsmål. i skrivende stund er andelen af generalforsamlingsvalgte kvinder i danske børsnoterede virksomheder fortsat kun 12%. og det på trods af ikke bare lovregler og eu-initiativer, men endnu vigtige også gedigen dokumentation for den positive effekt, som kønsmæssig mangfoldighed har på bundlinjen, jf. studier og rapporter fra både Catalyst, McKinsey & Co samt Credit Suisse gennem de sidste par år. en af de helt nye tendenser er dog den eksplosive stigning i fokus på samspillet mellem bestyrelse og aktionærer, som også danske børsnoterede virksomheder kan vente sig. institutionelle investorer stiller større og større krav – og oplever samtidig, at omverdenen stiller stigende krav til investorernes ageren på området. i et land som uK indførte man for et par år siden the uK Stewardship Code, som angiver en række anbefalinger for samarbejdet mellem bestyrelse og aktionærer, og et land som japan er på vej med lignende regler. Herhjemme har vi i mange år været vant til, at dagsordenen på dette område blev sat af atP og ld, men med en kraftig øget international investorprofi l på naSdaQ oMX er aktører som blackrock, Carlyle Group, aberdeen asset Management, Fidelity investments samt den norske oliefond blevet meget vigtige for kursudviklingen i en lang række aktier – og dermed også for et stadigt stigende antal bestyrelser. disse investorer kræver indblik i og indfl ydelse på nomineringsprocesser, vederlagspolitik, bestyrelsesevalueringen, succession planning på C-level, CSr-politik, etc. Samtidig er deres funds under management steget så kraftigt gennem de seneste år, at de for nogles vedkommende har svært ved selv at følge alle porteføljeselskaber i detaljen. derfor får også Proxy agents større indfl ydelse – og bestyrelserne kan kun gøre én ting; følge trop. den dygtige bestyrelse er selvfølgelig også på dette punkt proaktiv – ikke reaktiv. Men i danmark skal man endnu mange steder vænne sig til denne nye dagsorden. STRATEGY EXCELLENCE endelig ser vi bestyrelsens værdiskabende, aktive involvering i virksomhedens strategi, som den helt store driver bag sorteringen i får og bukke blandt virksomhederne. Hvordan dette udformer sig, adskiller sig markant fra virksomhed til virksomhed og ikke mindst fra bestyrelse(sformand) til bestyrelse(sformand). den traditionelle arbejdsfordeling, hvor direktionen fastlagde strategien og bestyrelsen kun overordnet holdt sig informeret/involveret er ved at være fortid i de fl este virksomheder. det er dermed blevet en strammere styret rolle, som direktionerne spiller i dag, mens bestyrelserne til gengæld må vænne sig til, at den øgede indfl ydelse, som de har tiltaget sig også snart udmunder sig i et ansvar. For når man har overtaget rorpinden er man efter et stykke tid ikke blot en del af løsningen, men i lige så høj grad en del af problemet, hvis de strategiske tiltag ikke virker efter hensigten. der er stor forskel på defi nitionen og udøvelsen af Strategy excellence. Pejlemærkerne udgøres pt. af f.eks. apple, blackrock, Google, alibaba, leGo, Huawei, Samsung m.fl . i board network er vi stolte over ved den tredje udgave af den Store danske bestyrelseskonference at kunne præsentere en lang række af de førende eksponenter, som på forskellig vis, kendetegner hvad vi forstår ved Strategy excellence – og som over de kommende år (forhåbentlig) vil kunne bevise, hvad vi i denne premiere-udgave af board Perspectives forudså som særligt excellente på området. Mød bl.a. bestyrelsesformand Flemming besenbacher (Carlsberg), bestyrelsesformand lars v. Frederiksen (Matas), bestyrelsesformand jens due olsen (Kompan), Ceo jeff Gravenhorst (iSS), CFo lene Skole (Coloplast), Managing director Zehrid osmani (blackrock), Principal Michael Haaning (nordic Capital), associate Professor Morten Sørensen (Columbia business School) samt Partner Finn l. Meyer (KPMG). det sker d. 18. marts 2014 kl. 12-19 i odd Fellow Palæet i København. endnu engang velkommen til board Perspectives. rigtig god læselyst. Ditte Kirstein Brammer & Jakob Stengel