detaljer

Governance in Family Firms Board Network

“Governance in Family Firms”

Tirsdag d. 13. juni 2023

Ca. 60.000 danske virksomheder er familieejede, men langt hovedparten af debatten om corporate governance og godt bestyrelsesarbejde, tager sit udgangspunkt i de 123 børsnoterede danske selskaber. Ved denne konference sætter vi derfor fokus på de mange muligheder, som familieejerskabet medfører, men også de udfordringer, der kan ligge i ejerskabsformen.

Vi taler om generationsskifte, familieråd, udbytte- vs. investeringspolitik, interne karriere-muligheder, skatteregler, brug af eksterne bestyrelsesmedlemmer, anvendelse af ejerrådgivere, følelser vs. business logic, ejerskabsstrategi – og ikke mindst forskellige governance-strukturer.

Vores spændende og erfarne panel af indlægsholdere tæller bl.a.:

·     Jesper Koefoed, bl.a. bestyrelsesformand i Pihl Holdings

·     Eva Fischer Hansen, tidl. bestyrelsesformand i Brunata

·     Jakob Haldor Topsøe, bl.a. bestyrelsesformand i Topsøe Holding

·     Annemette Færch, bl.a. bestyrelsesmedlem i Færchfonden

·     Erling Daell, bl.a. bestyrelsesformand i Harald Nyborg

Tilmeldingsfrist torsdag d. 8. juni.

Se vores medlemskaber