detaljer

Governing for the Long-Term” (Den Store Danske Bestyrelseskonference 2021)

Mandag d. 4. oktober kl. 12.00-19.00 afholdes hos Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V

– om den nordiske governance model, der altid har været kendt for sit bæredygtige og langsigtede fokus. Det kommer bl.a. til udtryk i ejerskabsstrukturerne, hvor f.eks. familieejerskabet, fondene og pensionskasserne altid har spillet en stor rolle. Det ses også i den verdensledende position, som de nordiske lande altid har spillet i prioriteringen af sustainability, triple bottomline, værdibaseret ledelse, virksomhedens why og SDGerne. Konferencen sætter denne gang fokus på bestyrelsens rolle i at sikre den langsigtede værdiskabelse.

Mød:

 • Claus V. Hemmingsen (Maersk Drilling, DFDS, Huscompagniet, AP Møller Holding, AP Møller og Hustru Chastine McKinney-Møllers Fond til Almene Formaal, Bacher, Komitéen for god Selskabsledelse)
 • Jørgen Mads Clausen (Danfoss, Universe Science Park, Udviklingspark Syd)
 • Leif Johansson (AstraZeneca, Ecolean, Autoliv)
 • Lise Kingo (Sanofi, Covestro, Aker Horizon)
 • Gun Nilsson (Melker Schörling, Hexagon, Bonnier, Einar Matsson, The Swedish Corporate Governance Board)
 • Adele Norman Bugge Pran (Zalaris, Yara International, ABG Sundal Collier, B2Holding, HitecVision)
 • Henrik Henriksson (H2 Green Steel, SAAB, Electrolux, Hexagon)
 • Bo Foged (ATP, TV2, Komitéen for god Selskabsledelse)
 • Marianne Dahl (BCG)
 • Lars Fæste (BCG)
 • Anders Dons (Deloitte)
 • Jens Harsaae (LanguageWire, Group Online, JumpStory, Plus Pack, IIH Nordic, CO-RO, Abacus Medicine)
 • Jakob Stengel (Board Network og Case Rose | InterSearch)

Se vores medlemskaber