detaljer

Managing Legal & Reputational Risks for Boards

Online Webinar – Tirsdag den 18. maj (rykket fra 12. januar 2021) kl. 14.00-18.00 hos Gorrissen Federspiel

– om det kraftigt øgede fokus på bestyrelsesansvar, herunder ikke blot de rent juridiske risici, som bestyrelserne skal håndtere, men også de omdømmemæssige udfordringer, som bestyrelsesarbejdet anno 2020 kan medføre. Endnu er der i Danmark relativt få sager om bestyrelsesansvar, som fører til egentligt erstatningsansvar, men hvordan bør ansvarlige bestyrelsesmedlemmer agere uden at blive ”håndsky” i forhold til risikoen for at få sit personlige brand eksponeret i en uheldig sammenhæng?

Se vores medlemskaber