You are here:

detaljer

Den Store Danske Bestyrelseskonference 2023 – ”Stakeholder Capitalism in a New Global Era”

Onsdag d. 1 marts 2023

– 2023-udgaven af Den Store Danske Bestyrelseskonference stiller skarpt på en lang række globale megatrends, som hastigt forandrer vores muligheder for at drive og lede vores virksomheder:

Tendensen til regionalisering til (delvis) afløsning af globalisering, fortsat grøn omstilling og sustainability-fokus, udfordrede forsynings- og værdikæder, geopolitiske og sikkerhedspolitiske udfordringer, krig i Europa, fortsatte pandemi-udfordringer(?), cyber risks, inflation og nulvækst i EU, m.v.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Se vores medlemskaber