detaljer

Den Store Danske Bestyrelseskonference 2024

Den Store Danske Bestyrelseskonference 2024 – ”Creating a World-class Board/CEO-relationship”

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 11-18

-afholder Board Network for 13. år i træk Den Store Danske Bestyrelseskonference, denne gang med temaet ”Creating a World-class Board/CEO-relationship”.

Bestyrelsens rettidige successionsplanlægning, rekruttering samt udnævnelse af CEO er en hjørnesten på denne agenda, men vi vil folde temaet yderligere ud til også at inkludere best practices for onboarding, mentoring, effektive KPIer og incitamentsaflønning, diversitetshensyn, EQ, motivationsfaktorer, samarbejdsdynamik – og meget andet. Fokus er ikke bare på bestyrelsens forventninger til CEOen, men i lige så høj grad den anden vej rundt.

Du kan bl.a. glæde dig til at høre:

 • Lorenzo Bini Smaghi (IT) – best.fmd. for Societé Generale
 • Arne Karlsson (SE) – best.fmd. for Einar Matsson, best.medlem i AP Møller-Mærsk, Origover
 • Sara Öhrvall (SE) – best.medlem i Investor AB, Bonnier Books, Axfood
 • Lars Petersson (SE) – CEO i Velux, næstfmd. for ISS, best.medlem i Dovista
 • Karl-Christian Agerup (NO) – CIO i Antler, best.fmd. for Schibsted, best.medlem i bl.a. Tinius Trust, RunwayFBU, NATO Innovation Fund
 • Eric Bernard (FR) – CEO i WSAudiology
 • Tina Revsbech (DK) – CEO i Maersk Tankers
 • Michael Zøhner (DK) – best.fmd. for DanGard, Danske Diakonhjem, Aunbøl, Criipto, best.medlem i Rex Låsefabrik, Kjærgaard Paprør
 • Mette Maix (DK) – best.fmd. for Aarstiderne, næstfmd. for Matas, best.medlem i Good Food Group
 • Allan Polack (DK) – best.fmd. for Home.earth, Human Practice Foundation, best.medlem i Danske Bank
 • Jens Harsaae (DK) – best.fmd. for LanguageWire, TAKT, Group Online, JumpStory, Plus Pack, IIH Nordic, bestyrelsesmedlem NIRAS, Abacus Medicine
 • Jakob Stengel (DK) – founder og best.fmd. Board Network, managing partner Case Rose | InterSearch

Konferencen afholdes på engelsk.

Tilmeldingsfrist er fredag d. 8. marts 2024. 

 

Se vores medlemskaber