detaljer

Sins and Virtues for Resilient Boards - Board Network

“Sins and Virtues for Resilient Boards”

Tirsdag d. 26. november 2024

Vi sætter fokus på opbygningen af forandringsevne, modstands- og eksekveringskraft hos bestyrelserne – både når de er nødt til at reagere på uventede, udefrakommende begivenheder og når de gennem bl.a. scenario planning arbejder mere proaktivt med agendaen. Vi taler dermed både purpose og etik, risk management, crisis management, contingency planning, kommunikationsstrategi, stakeholder management – samt bestyrelsesansvar.

 

Se vores medlemskaber