detaljer

“The Impact of AI and Other Technologies in the Boardroom"

“The Impact of AI and Other Technologies in the Boardroom”

Onsdag d. 11. september 2024  

AI må siges at være blevet den helt store gamechanger i det seneste år. Men mens alle taler om AI, er det utroligt få, der reelt forstår sig på teknologien, herunder både muligheder og trusler. Det gælder uanset om vi taler om AI som en del af virksomhedens forretningsmodel eller som et redskab for bestyrelsens og direktionens eget arbejde. På samme vis ser vi mange bestyrelser famle omkring cyber risks – ikke mindst ift. deres eget ansvar, jf. NIS2-direktivet. Hvilke muligheder har bestyrelserne på dette punkt?

Se vores medlemskaber