DANMARKS MEST EKSKLUSIVE Bestyrelsesnetværk

Dit professionelle bestyrelsesforum

BOARD NETWORK

Board Network – The Danish Professional Directors Association har siden sin stiftelse i 2012 været det førende forum for gensidig inspiration mellem erfarne bestyrelsesmedlemmer. Senest har vi også udviklet et medlemstilbud til de, som er nye i bestyrelsesarbejdet.

I Board Network har vi i mere end et årti været ledende i at sætte agendaen for godt bestyrelsesarbejde og altid været blandt de første til at identificere og italesætte nye trends på bestyrelses- og corporate governance-området.

Vi tilbyder forskellige kanaler til inspiration og udvikling; store konferencer, mindre roundtable-møder, danske og internationale webinarer, jævnlige nyhedsbreve samt vores eget kvartalsmagasin, Board Perspectives. Desuden publicerer vi hvert år en global bestyrelsesundersøgelse, hvor den seneste udgave rummede svar fra hele 1.800 bestyrelsesformænd og -medlemmer fra i alt 79 lande.

“Governance in Family Firms”

Governance in Family Firms Board Network

Board Networks kommende konference afholdes tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 9.00 – 13.00 under temaet “Governance in Family Firms.”

Ca. 60.000 danske virksomheder er familieejede, men langt hovedparten af debatten om corporate governance og godt bestyrelsesarbejde tager sit udgangspunkt i de 123 børsnoterede danske selskaber. Ved denne konference sætter vi derfor fokus på de mange muligheder, som familieejerskabet medfører, men også de udfordringer, der kan ligge i ejerskabsformen. 

Vi taler om generationsskifte, familieråd, udbytte- vs. investeringspolitik, interne karriere-muligheder, skatteregler, brug af eksterne bestyrelsesmedlemmer, anvendelse af ejerrådgivere, følelser vs. business logic, ejerskabsstrategi – og ikke mindst forskellige governance-strukturer. 

Vores spændende og erfarne panel af indlægsholdere tæller bl.a.:

  • Jesper Koefoed, bl.a. bestyrelsesformand i Pihl Holdings
  • Eva Fischer Hansen, tidl. bestyrelsesformand i Brunata
  • Jakob Haldor Topsøe, bl.a. bestyrelsesformand i Topsøe Holding
  • Annemette Færch, bl.a. bestyrelsesmedlem i Færchfonden
  • Erling Daell, bl.a. bestyrelsesformand i Harald Nyborg
Tilmeldingsfrist torsdag d. 8. juni.

Kommende events

Vidensdeling

Vi offentliggør jævnligt ny research, bestyrelsesundersøgelser samt white papers til gavn for vore medlemmer og øvrige interessenter.

Vort mål er at hjælpe virksomheder og organisationer samt disses ledelser med at navigere gennem forandringer, vækste forretningen, øge diversiteten samt at etablere best practice inden for corporate governance og board leadership.